Producten in de grijze zone

Wanneer we het hebben over producten in de grijze zone, gaat het over producten waarvan je wellicht denkt dat het geneesmiddelen zijn, maar die als “medisch hulpmiddel” op de markt zijn gebracht. En dat maakt een wezenlijk verschil. Zo is het voor medische hulpmiddelen bijvoorbeeld niet verplicht degelijke klinische studies uit te voeren om de werkzaamheid en veiligheid van het product aan te tonen.

Wij onderzochten een reeks producten uit die grijze zone en analyseerden of ze al dan niet nuttig zijn voor jou.

Wil je meer uitleg over wat medische hulpmiddelen zijn en aan welke regels ze (niet) moeten voldoen? Lees ons dossier “Medische hulpmiddelen”.

Wil je weten hoe wij te werk gingen bij de analyse van de medische hulpmiddelen? We leggen het uit op deze pagina.

44 van de 44 geselecteerd