Modeldocument

Leningsovereenkomst

03 juni 2020
Contract lenen

Als je een familielid of een vriend financieel wilt bijstaan met een lening en het bedrag al bij al niet zo klein is, stellen jullie beter samen een leningsovereenkomst op waarin alles duidelijk op een rijtje wordt gezet. Wij stelden een voorbeeld op, waarop je je kunt inspireren.

Wanneer je een lening toestaat aan een familielid of een vriend, is het cruciaal om de voorwaarden schriftelijk vast te leggen. Ongeacht hoeveel vertrouwen je erin hebt dat de lening zal worden afbetaald. Dat is niet alleen juridisch het zekerste, het is ook een garantie om jullie goede relatie niet in het gedrang te laten komen. Er kan immers plots een haar in de boter zitten.

Voor een relatief groot bedrag is een leningsovereenkomst aangewezen. Een leningsovereenkomst moet door alle partijen worden getekend en elke partij moet een origineel exemplaar krijgen.

De tekst moet, behalve de volledige identiteit van al wie tekent, alle leningsvoorwaarden opsommen:

  • het bedrag in cijfers en in letters;
  • de duur;
  • het bedrag en de datum van de terugbetaling, of de data voor de aflossingen (anders is het een lening voor onbepaalde tijd);
  • het middel waarmee het geld wordt terugbetaald (het liefst met een overschrijving);
  • plaats en datum van de ondertekening (als de twee partners van een koppel betrokken zijn, tekenen ze beter alle twee);
  • de zin “Opgemaakt te xxx, op datum xxx, in x exemplaren, waarbij elke partij erkent zijn origineel exemplaar te hebben ontvangen”.

Er moet met de hand worden geschreven: “goed voor het bedrag van …” , met het bedrag in letters, gevolgd door de handtekeningen.

Leen je aan twee personen, vermeld dan dat ze zich “hoofdelijk en ondeelbaar” verbinden tot de terugbetaling. Zo zul je bij problemen het volledige schuldsaldo van één van hen kunnen terugvorderen, en niet slechts de helft van elk.

Moeten er intresten worden betaald, dan moet worden gepreciseerd tegen welke rente en wanneer.

Wij stelden een voorbeeld op dat je hieronder kunt downloaden. Je kunt je erop inspireren voor je eigen leningsovereenkomst, aangepast aan jouw situatie en met de hypothesen die in jouw geval van toepassing zijn.