Rhina NaturActiv verstopte neus

25 september 2019 Af te raden
Rhino NaturActiv verstopte neus
Niet meer in de handel
25 september 2019 Af te raden

Ben je snipverkouden? Als je de gebruiksaanwijzing bij Rhina NaturActiv verstopte neus mag geloven, ben je in drie minuten verlost van je verstopte neus. Wij raden het product echter af.

Rhina NaturActiv verstopte neus werd door de firma op de markt gebracht als een medisch hulpmiddel.

Het actieve bestanddeel is hypertonisch zeewater (dat bevat meer zout dan gewoon fysiologisch water).

Volgens de firma helpt dit product om de neus vrij te maken bij een verkoudheid. Het zou binnen drie minuten werken en zou het risico op complicaties als gevolg van een verkoudheid kunnen verminderen.

De richtprijs

Rhina NaturActiv verstopte neus 20 ml: € 7,99

Onze beoordeling

Waarom raden wij Rhina NaturActiv verstopte neus af?

De firma kon tot nu toe geen bewijzen voorleggen die de doeltreffendheid en veiligheid van dit product aantonen.

Ook in de wetenschappelijke literatuur zijn er geen studies voorhanden die de werkzaamheid van dit specifieke product aantonen. Naast zeewater bevat dit product alcohol, essentiële oliën en andere hulpstoffen. De meerwaarde daarvan is niet aangetoond. Was dit een geneesmiddel, dan was alcohol volgens het Europese Geneesmiddelenagentschap hoe dan ook af te raden als hulpstof tenzij er geen andere mogelijkheid is. Ook bij een medisch hulpmiddel is de toevoeging van alcohol niet onontbeerlijk, er bestaan vele andere zoutoplossingen zonder alcohol. Die toevoegingen verhogen bovendien de kans op bijwerkingen.

Is dit wel een medisch hulpmiddel?

Wij hebben twijfels of Rhina NaturActiv verstopte neus als een medisch hulpmiddel mag worden verkocht. Er is discussie of de werking ervan mechanisch is (dan is het een medisch hulpmiddel) dan wel chemisch (in dat geval is het een geneesmiddel).

Volgens de firma maakt dit middel de neus vrij via natuurlijke osmotische werking. De essentiële oliën, opgelost in alcohol, zijn vermoedelijk toegevoegd omwille van een antibacteriële werking. Dat past niet bij het statuut van een medisch hulpmiddel. Volgens onze analyse is dit product dan ook veeleer een geneesmiddel.

Firma’s kiezen graag voor het statuut van medisch hulpmiddel omdat ze dan niet moeten voldoen aan de veel strengere geneesmiddelenwetgeving en hun product daardoor onder meer veel sneller en eenvoudiger op de markt kunnen brengen dan een geneesmiddel.

Zijn er speciale regels bij het gebruik?

De gebruiksaanwijzing geeft aan dat het product mag worden toegediend aan volwassenen en aan kinderen vanaf zes jaar.

Volgens de firma mag je dit product niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding of als je allergisch bent voor een van de bestanddelen.

Is er een alternatief?

Gebruik je graag een zoutoplossing om de neus te spoelen? Dan kies je volgens ons beter voor gewoon fysiologisch water, zonder toevoegingen.

Onze acties

  • Wij contacteerden de leverancier van dit product (Sanofi) met de vraag om ons studies te bezorgen die de doeltreffendheid en veiligheid aantonen. Het enige dat we kregen, was een verklaring dat dit product aan de voorwaarden voldoet van de wetgeving rond medische hulpmiddelen.
  • We stuurden ook een brief naar de Gemengde Commissie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (Fagg). Dat is een commissie die advies geeft wanneer twijfels bestaan over het statuut van een product.

Update

  • Op 22 oktober 2020 liet het Fagg ons weten dat dit product besproken zal worden in de Gemengde Commissie van het Geneesmiddelenagentschap.
  • 22 juli 2022: dit product lijkt niet meer verkrijgbaar.