Info

Verantwoordelijke uitgever

24 juli 2019

Verbruikersunie Test Aankoop CV (coöperatieve vennootschap)
Hollandstraat 13
1060 Brussel
Nummer van de onderneming: BE 0425.989.356

Bankrekening: BE70 4300 7383 0125