Pinokkio-producten

Bepaalde firma's deinzen er duidelijk niet voor terug om consumenten in de luren te leggen. 

Sommige fabrikanten kregen reeds een brief van ons in de bus waarin we verzoeken om consumenten niet langer om de tuin te leiden. Afhankelijk van hoe ze reageren, zullen we een klacht neerleggen bij de bevoegde overheidsinstanties. Volg hier de stand van zaken op.

Dit overzicht van bedrieglijke producten is verre van compleet. We vullen het geleidelijk aan met meer voorbeelden.  

76 van de 76 geselecteerd