Uri-Cran Forte

25 september 2020 Betwistbaar nut
Uri-cran forte
25 september 2020 Betwistbaar nut

[Update: 18 juli 2022]

“Uri-Cran Forte: een natuurlijke oplossing om blaasontstekingen te behandelen en te voorkomen.” Dat wil de reclame ons graag laten geloven. Wij twijfelen echter aan de doeltreffendheid.

Uri-Cran Forte werd door de firma op de markt gebracht als een medisch hulpmiddel.

Het bevat een combinatie van vier actieve bestanddelen: gelatine, xyloglucaan, propolis en hibiscus sabdariffa.

Volgens de firma dient Uri-Cran Forte voor de controle en preventie van bacteriële urineweginfecties.

De richtprijs

  • Uri-Cran Forte 15 capsules: € 23,90
  • Uri-Cran Forte 30 capsules: € 36,60

Onze beoordeling

Waarom vinden wij het nut van Uri-Cran Forte betwistbaar?

De firma toonde voor ons niet op overtuigende wijze aan dat dit product beter zou werken dan een placebo bij het behandelen of voorkomen van blaasontstekingen. Er werden wel enkele klinische studies bij patiënten gedaan, maar deze zijn van onvoldoende kwaliteit. In geen enkele klinische studie met een controlegroep werden de vier actieve bestanddelen tesamen in dezelfde hoeveelheden gebruikt als in Uri-Cran Forte.

Bovendien bevat dit product een combinatie van vier actieve bestanddelen zonder dat duidelijk is wat de toegevoegde waarde is van elk ervan. Combineren van stoffen kan de werking ervan wijzigen en het risico op bijwerkingen of allergische reacties doen toenemen. In de studies die wij terugvonden, leken evenwel geen ernstige ongewenste effecten op te treden bij het gebruik in de geteste doses.

Het traceren van bijwerkingen van een product als het eenmaal op de markt is, is sowieso niet evident, en zeker voor voorschriftvrije producten verre van optimaal. Voor geneesmiddelen zijn de regels hierover strenger dan voor medische hulpmiddelen.

Is dit wel een medisch hulpmiddel?

Uri-Cran Forte mag volgens ons niet worden verkocht als medisch hulpmiddel. De firma beweert weliswaar dat de werking mechanisch is: de combinatie van gelatine en xyloglucaan zou een beschermend filmlaagje leggen op de darmwand, waardoor bacteriën zich moeilijker aan deze wand zouden kunnen hechten en zich van daaruit verspreiden naar de urinewegen. Bovendien zouden propolis en hibiscus de hechting van bacteriën aan de wand van de blaas verhinderen. Volgens onze analyse is de werking echter niet mechanisch maar chemisch. Een dergelijk effect gaat overigens voorbij aan alle logica: hoe kan de inhoud van 1 capsule de darm – met alle plooien erin  – afdekken?! Dit product werkt dus eerder als geneesmiddel.

Het doet trouwens heel erg aan een geneesmiddel denken: het wordt toegediend via de mond, op de verpakking staat een medische indicatie (urineweginfectie) vermeld en in de verpakking zit een papier dat lijkt op een bijsluiter.

Firma’s kiezen graag voor het statuut van medisch hulpmiddel omdat ze dan niet moeten voldoen aan de veel strengere geneesmiddelenwetgeving en hun product daardoor onder meer veel sneller en eenvoudiger op de markt kunnen brengen dan een geneesmiddel.

Omdat de actieve bestanddelen van nature voorkomen in of worden gebruikt als voedingsmiddelen, zou Uri-Cran Forte ook als voedingssupplement kunnen worden verkocht. Dan is er echter geen controle op werkzaamheid en bijwerkingen. Bovendien zijn de reclameregels voor voedingssupplementen strenger dan voor medische hulpmiddelen. Daarom kiezen firma’s liever voor het statuut van medisch hulpmiddel.

Zijn er speciale regels bij het gebruik?

Volgens de gebruiksaanwijzing is het gebruik van dit product niet aanbevolen tijdens de zwangerschap of als je borstvoeding geeft, tenzij je arts dit toch raadzaam vindt.
Uri-Cran Forte mag niet worden gebruikt bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor xyloglucaan, gelatine of alle andere bestanddelen van het product.

In de studies die wij terugvonden, werd het product alleen getest bij volwassenen. Wij raden het gebruik van Uri-Cran Forte door kinderen daarom af.

Is er een alternatief?

In feite is het niet altijd nodig om antibiotica te nemen om een blaasontsteking te behandelen of te voorkomen. Bij niet-zwangere vrouwen die verder in goede gezondheid verkeren, verbeteren de klachten van een blaasontsteking vaak vanzelf. Veel drinken, tijdelijke seksuele onthouding en het vermijden van zaaddodende middelen kunnen helpen om blaasontstekingen te voorkomen.

Onze acties

  • Wij contacteerden de firma die Uri-Cran Forte in ons land commercialiseert, met de vraag naar studies die de werkzaamheid en veiligheid van dit product onderbouwen. De klinische studies die we ontvingen, waren echter van lage kwaliteit. De firma beantwoordde ook enkele bijkomende vragen, onder andere in verband met de exacte hoeveelheid van elk actief bestanddeel in Uri-Cran Forte, wat niet vermeld staat in de gebruiksaanwijzing.
  • We stuurden ook een brief naar de Gemengde Commissie van het Geneesmiddelenagentschap (Fagg). Dat is een commissie die advies geeft wanneer twijfels bestaan over het statuut van een product.

Update

  • Het Fagg reageerde (oktober 2020) dat dit product niet besproken zal worden in Gemengde Commissie van het Geneesmiddelenagentschap (Fagg) wegens reeds behandeld.

 

  • 18 juli 2022: er is ondertussen een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie over medische hulpmiddelen in de grijze zone. Die stelt dat het aan de fabrikant is om aan te tonen dat een product een hoofdzakelijk mechanische werking heeft. Voordien was het aan de overheid om dit met data te betwisten. We legden dit voor aan het Fagg (juni 2022) en wachten op een antwoord.