Projecten waarvoor wij financiering ontvangen

Wij nemen deel aan tal van projecten samen met particuliere stichtingen, Europese instellingen en andere overheidsinstanties om de belangen van consumenten te behartigen.

Projecten waarvoor wij financiering ontvangen

Projecten rond kwaliteit en herstelbaarheid van producten