A. Vogel Oogdruppels

25 maart 2020 Af te raden
A. Vogel oogdruppels vermoeide ogen
25 maart 2020 Af te raden

[Update: 18 juli 2022]

Meen je met A. Vogel Oogdruppels een doeltreffend middel in huis te hebben tegen droge ogen? Afgaand op de gebruiksaanwijzing lijkt dat inderdaad zo, maar wij raden het product af.

A. Vogel Oogdruppels werd door de firma op de markt gebracht als een medisch hulpmiddel.

De actieve bestanddelen zijn Euphrasia officinalis en hyaluronzuur (1 mg/ml).

Volgens de firma dient dit product voor het behoud van voldoende traanvocht en het bevochtigen van ogen die droog, branderig of vermoeid aanvoelen, bijvoorbeeld als gevolg van computergebruik, verwarming of airconditioning, ouderdom of het dragen van contactlenzen.

De richtprijs

A. Vogel Oogdruppels druppelteller 10 ml: € 11,09

Onze beoordeling

Waarom vinden wij A. Vogel Oogdruppels van beperkt nut?

Bevochtigende oogdruppels helpen om de klachten verbonden aan droge ogen, zoals een branderig en zanderig gevoel, te verminderen. Ze vormen een aanvulling bij het eigen traanvocht, maar nemen de oorzaak niet weg.

A. Vogel Oogdruppels is een combinatiepreparaat dat naast hyaluronzuur een niet-beschreven concentratie aan Euphrasia officinalis (ogentroost, kruidenmiddel) bevat. Er zijn geen studies die het nut en de veiligheid van A. Vogel Oogdruppels ondersteunen bij de symptomatische behandeling van droge ogen. Ook voor Euphrasia officinalis alleen is er geen overtuigende studie beschikbaar die de werking aantoont. Dat was ook de conclusie van een evaluatie die al in 2011 werd uitgevoerd in opdracht van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). Volgens hetzelfde onderzoek zijn er ook te weinig gegevens om conclusies te trekken over de veiligheid ervan. Het therapeutisch gebruik van Euphrasia officinalis is bijgevolg ongefundeerd. Bovendien verhoogt de aanwezigheid ervan het risico op allergische reacties. 

Combinaties van meerdere  bestanddelen, waarvan de werkzaamheid en veiligheid niet is onderzocht, en die omwille van de samenstelling een mogelijk hoger risico op bijwerkingen of allergische reacties hebben, raden wij af. 

Is dit wel een medisch hulpmiddel?

A. Vogel Oogdruppels mag volgens ons wel degelijk worden verkocht als een medisch hulpmiddel. Het product heeft immers vooral een mechanische werking: het ondersteunt de natuurlijke traanfilmfunctie, zonder dat er sprake is van een uitgesproken beïnvloeding van processen die zich in het oog en het lichaam afspelen.

Bevochtigende oogdruppels kunnen zowel het statuut van geneesmiddel als dat van medisch hulpmiddel hebben, al naargelang de indicatie en het voornaamste werkingsmechanisme.

In dit geval doet het product wel heel erg aan een geneesmiddel denken: op de verpakking staat een indicatie vermeld en in de verpakking zit een papier dat lijkt op een bijsluiter.

Firma’s kiezen echter graag voor het statuut van medisch hulpmiddel omdat ze dan niet moeten voldoen aan de veel strengere geneesmiddelenwetgeving en hun product daardoor onder meer veel sneller en eenvoudiger op de markt kunnen brengen dan een geneesmiddel. Weet wel dat wanneer een product eenmaal op de markt is, het traceren van bijwerkingen sowieso niet meer evident is, en zeker voor voorschriftvrije producten verre van optimaal. Voor geneesmiddelen zijn de regels hierover strenger dan voor medische hulpmiddelen.

Zijn er speciale regels bij het gebruik?

Het product bevat geen bewaarmiddel en mag niet langer dan zes maanden na opening worden bewaard bij een temperatuur tussen 8 en 25°C.

Contact tussen druppelteller en oog moet worden vermeden.

Je mag A. Vogel Oogdruppels niet gebruiken als je overgevoelig bent voor een van de bestanddelen.

De oogdruppels mogen niet langer dan 30 dagen aaneengesloten worden toegediend.

Als na drie dagen gebruik geen verbetering optreedt, de klachten verergeren of de ogen ontstoken geraken, moet je contact opnemen met een arts.

De gebruiksaanwijzing geeft aan dat het product buiten het bereik en zicht van kinderen moet worden gehouden.

Is er een alternatief?

Volgens ons zijn er geneesmiddelen en medische hulpmiddelen op de markt die een betere keuze zijn. Er zijn diverse bevochtigende oogdruppels, die verschillen qua samenstelling. Het is niet duidelijk of de samenstelling fundamenteel iets uitmaakt voor de werkzaamheid. 

Het kan sterk verschillen per patiënt of een bepaald product effect heeft of dat de persoon er last van ondervindt. Probeer bij onvoldoende effect een andere kunsttraan. En als je klachten verergeren en je ogen geïrriteerd geraken, probeer dan een kunsttraan met een ander bewaarmiddel of eventueel een bewaarmiddelvrije kunsttraan.

Hou er ook rekening mee dat de prijzen en de houdbaarheid van de verschillende middelen grondig kunnen verschillen.

Onze acties

Wij contacteerden de firma met de vraag naar studies die de werkzaamheid en veiligheid van dit product onderbouwen. We hebben geen studies ontvangen.