XL-S Medical (Specialist) Koolhydratenblokker

25 maart 2020 Betwistbaar nut
XL-S medical
Niet meer in de handel
25 maart 2020 Betwistbaar nut

[Update: 18 juli 2022]

Wil je afslanken? Als je de gebruiksaanwijzing bij XL-S Medical (Specialist) Koolhydratenblokker mag geloven, is dat product daar heel geschikt voor. Wij hebben echter onze twijfels.

XL-S Medical Koolhydratenblokker werd door de firma op de markt gebracht als een medisch hulpmiddel. Het maakt deel uit van een gamma van verschillende vermageringsproducten “XL-S Medical”.

Het actieve bestanddeel is phaseolamine.

Volgens de firma is XL-S koolhydratenblokker een doeltreffend middel voor de behandeling en preventie van overgewicht en voor het onder controle houden van het gewicht.

De richtprijs

XL-S Medical (Specialist) Koolhydratenblokker 60 tabletten: € 39,95

Let wel: aangezien wordt aangeraden om dit product ten minste een maand te nemen, zal het je ten minste € 119,85 kosten.

Onze beoordeling

Waarom vinden wij het nut van XL-S Medical (Specialist) Koolhydratenblokker betwistbaar?

Volgens de firma is XL-S koolhydratenblokker een doeltreffend middel voor de behandeling en preventie van overgewicht en voor het onder controle houden van het gewicht. Deze beweringen zijn wetenschappelijk niet onderbouwd. Er gebeurden wel een aantal klinische studies bij mensen met overgewicht, maar de kwaliteit ervan is te laag om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Het Europees Voedselagentschap oordeelde recent nog dat voedingssupplementen op basis van phaseolamine niet mogen beweren een vermageringsmiddel te zijn.

Er lijken geen ernstige ongewenste effecten op te treden wanneer je het product enkele maanden gebruikt. Maar je kunt wel last krijgen van diarree, winderigheid en constipatie.

Is dit wel een medisch hulpmiddel?

XL-S Koolhydratenblokker mag volgens ons niet worden verkocht als een medisch hulpmiddel. Het product werkt immers niet via mechanische actie. Het actieve bestanddeel, phaseolamine, dat ook in witte bonen zit, werkt in op het alpha-amylase-enzym, dat betrokken is bij de vertering van koolhydraten. Een advies van de Europese Commissie geeft ook aan dat producten met dit bestanddeel geen medische hulpmiddelen zijn. Volgens onze analyse is dit een geneesmiddel of een voedingssupplement.

Firma’s kiezen graag voor het statuut van medisch hulpmiddel omdat ze dan niet moeten voldoen aan de veel strengere geneesmiddelenwetgeving en hun product daardoor onder meer veel sneller en eenvoudiger op de markt kunnen brengen dan een geneesmiddel. Het voordeel ten opzichte van voedingssupplementen is dat de reclameregels minder streng zijn.

Zijn er speciale regels bij het gebruik?

De gebruiksaanwijzing beveelt het product alleen voor volwassenen aan, met uitzondering van vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Voor adolescenten tussen 12 en 18 jaar wordt verwezen naar het advies van een arts.

Personen die lijden aan diabetes of een andere medische aandoening, of die overgevoelig zijn aan bonen, moeten een arts raadplegen indien ze dit product willen gebruiken.

De gebruiksaanwijzing sluit alleen mensen met een Body Mass Index onder de 18,5 uit. Voor het overige worden geen aanbevelingen gegeven hierover. De populatie in de studies bestond nochtans bijna uitsluitend uit mensen met op z’n minst een licht overgewicht.

Is er een alternatief?

Voor de aanpak van overgewicht komen gezonde en evenwichtige voeding, gecombineerd met lichaamsbeweging op de eerste plaats. De plaats van geneesmiddelen in de aanpak van obesitas is slechts beperkt. Ze dragen alleen in geringe mate bij tot gewichtsverlies.

Onze acties

  • Wij contacteerden de firma en vroegen naar studies die de werkzaamheid en veiligheid van het product onderbouwen. We kregen één enkele studie. Die vertoonde enkele beperkingen en sowieso is één kleine studie te weinig om goed te kunnen oordelen over de waarde van een product. We stuurden enkele bijkomende vragen. Hierop kregen we vooralsnog geen antwoord.
  • We schreven reeds in oktober 2012 de Gemengde Commissie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (Fagg) aan. Dat is een commissie die advies geeft wanneer twijfels bestaan over het statuut van een product. In de zomer van 2014 besliste het Agentschap dat XL-S Medical koolhydratenblokker een geneesmiddel is, maar die beslissing werd in augustus 2014 aangevochten voor de Raad van State. Begin 2016 werd de beslissing vernietigd omwille van procedurefouten. Eind 2018 werd een nieuw dossier opgestart voor hetzelfde product, het is momenteel in behandeling.

 

Update

Het Fagg gaf ons gelijk en oordeelde dat een statuut als medisch hulpmiddel inderdaad niet correct is. Na een veel te lange procedure werd dit product eindelijk van de markt gehaald.