X-Slim Max Active

25 september 2019 Betwistbaar nut
X Slim
Niet meer in de handel
25 september 2019 Betwistbaar nut

[Update: 18 juli 2022]

Wil je afslanken? Als je de gebruiksaanwijzing bij X-Slim Max Active mag geloven, is dat product daar heel geschikt voor. Wij hebben echter onze twijfels.

X-Slim Max Active werd door de firma op de markt gebracht als een medisch hulpmiddel.

Het actieve bestanddeel is chitosan, een natuurlijke vezel met een vetbindende werking.

Volgens de firma is dit product geschikt om overgewicht te behandelen.

De richtprijs

X-Slim Max Active 60 capsules: € 44,95

Onze beoordeling

Waarom vinden wij het nut van X-Slim Max active betwistbaar?

De studieresultaten in de literatuur over de doeltreffendheid van het actieve bestanddeel chitosan zijn tegenstrijdig. Het Europees Voedselagentschap oordeelde in 2011 dat voedingssupplementen op basis van chitosan niet mogen beweren een vermageringsmiddel te zijn. Vandaar wellicht dat de firma het niet als voedingssupplement, maar wel als medisch hulpmiddel op de markt heeft gebracht.

Een aantal studies van degelijke kwaliteit maar met een klein aantal patiënten (meestal minder dan 100) suggereert dat sommige mensen met chitosan in één maand tot enkele maanden tijd in totaal zo’n 0,5 kg méér kunnen afvallen dan met een placebo. Dat is klinisch evenwel weinig relevant. De doeltreffendheid en de veiligheid op lange termijn zijn niet onderzocht.

Ernstige bijwerkingen lijken er op korte termijn niet op te treden, maar je kunt wel last krijgen van misselijkheid, verstopping en andere maag- en darmklachten.

Is dit wel een medisch hulpmiddel?

X-Slim Max Active mag volgens ons niet worden verkocht als een medisch hulpmiddel. Het product werkt immers niet via mechanische actie. Als mensen al afvallen dankzij dit product, komt dat niet door het mechanisme dat de firma beschrijft.

De firma beweert dat chitosan aan vetten bindt, die vervolgens onverteerd worden uitgescheiden. Maar dat is gebaseerd op studies “in vitro” (in de proefbuis). Uit studies bij de mens zelf blijkt dat de vetuitscheiding niet of minimaal toeneemt.

In de wetenschappelijke literatuur wordt gespeculeerd over mogelijke farmacologische effecten, zoals een effect op leptine, een hormoon dat de eetlust reguleert.

Volgens onze analyse werkt dit product als een geneesmiddel: het heeft een chemische werking op het lichaam. Het doet trouwens heel erg aan een geneesmiddel denken: het wordt toegediend via de mond, op de verpakking staat een medische indicatie vermeld (overgewicht) en in de verpakking zit een papier dat lijkt op een bijsluiter.

Firma’s kiezen graag voor het statuut van medisch hulpmiddel omdat ze dan niet moeten voldoen aan de veel strengere geneesmiddelenwetgeving en hun product daardoor onder meer veel sneller en eenvoudiger op de markt kunnen brengen dan een geneesmiddel.

Zijn er speciale regels bij het gebruik?

In de gebruiksaanwijzing vermeldt de firma een aantal contra-indicaties. Je mag het middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode om de opname van belangrijke voedingsstoffen door het ongeboren kind of de baby niet in gevaar te brengen.

Er staat ook dat je dit middel niet mag gebruiken bij verschillende ernstige problemen van het maag-darmstelsel (ziekte van Crohn, darmpoliepen).

Verder mag je het niet gebruiken bij ondergewicht (BMI – body mass index – onder de 18,5). Over mensen met een normaal gewicht (BMI tussen 18,5 en 25) wordt niets gezegd.

De firma benadrukt eveneens dat het middel niet geschikt is voor zuigelingen en kleuters (wat volgens ons voor zich spreekt) en dat kinderen en jongeren het alleen mogen gebruiken in overleg met een arts (nochtans is dit middel niet getest op kinderen).

Is er een alternatief?

Voor de aanpak van overgewicht zijn gezonde en evenwichtige voeding in combinatie met lichaamsbeweging het allerbelangrijkste.

De plaats van geneesmiddelen daarin is slechts beperkt, ze dragen slechts in geringe mate bij tot gewichtsverlies.

Onze acties

  • Wij contacteerden de firma en vroegen naar studies die de werkzaamheid en veiligheid van dit product onderbouwen. We ontvingen een aantal studies waarin enkele effecten van chitosan onder de loep werden genomen. Die bleken echter weinig overtuigend.
  • We stuurden ook een brief naar de Gemengde Commissie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (Fagg). Dat is een commissie die advies geeft wanneer twijfels bestaan over het statuut van een product.

Update

  • Op 22 oktober 2020 reageerde het Fagg met de mededeling dat een significant farmacologisch, metabolisch of immunologisch effect moeilijk aangetoond kan worden. Bijgevolg zou het statuut van dit product moeilijk aan te vechten zijn. 
  • Op 18 juli 2022 stellen we vast dat het product niet meer verkrijgbaar is.