Rhina NaturActiv Hoest zonder suiker

25 september 2019 Af te raden
Rhina Naturactiv
25 september 2019 Af te raden

[Update: 18 juli 2022]

De firma wil ons doen geloven dat Rhina NaturActiv hoest zonder suiker doeltreffend is bij zowel droge hoest als bij slijmhoest. Wij raden het product evenwel af.

Rhina NaturActiv Hoest zonder suiker werd door de firma op de markt gebracht als een medisch hulpmiddel.

De actieve bestanddelen van dit product zijn weegbree-extract, heemstextract, plantaardige glycerine en tijmextract.

Volgens de firma dient dit middel om de hoest te verlichten, de keel te verzachten en het slijmvlies tegen irritatie te beschermen. Het zou zowel bij droge hoest als bij slijmhoest helpen.

De richtprijs

Rhina NaturActiv hoest zonder suiker 120 ml: € 9,99

Onze beoordeling

Waarom raden we Rhina NaturActiv Hoest zonder suiker af?

De firma kon ons geen enkele klinische studie bezorgen die de doeltreffendheid van dit middel aantoont. Ook in de wetenschappelijke literatuur vonden wij geen enkele studie terug die de werkzaamheid en veiligheid van dit combinatiepreparaat bewijst.

Rhina Natur Activ Hoest bestaat uit een samenraapsel van verschillende ingrediënten. Van geen enkele kennen we de concentratie, wat nochtans essentieel is voor de beoordeling van een medisch product.

Glycerol is een kleverige vloeistof die vaak wordt gebruikt als zoetstof (voedingsadditief) en als hulpstof in geneesmiddelen zoals ook hoestsiropen. Een verzachtend effect op een geïrriteerde keel en hoest is op zich aannemelijk omwille van zijn zoete smaak, maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor de doeltreffendheid ervan. Het enige effect dat je ervan mag verwachten, is zoals wanneer je op een hard snoepje zuigt of thee drinkt. Als de concentratie boven een bepaald niveau ligt, kan deze stof hoofdpijn, maaglast en diarree geven. Dat staat overigens vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Heemst en weegbree zijn erkende traditionele kruidengeneesmiddelen om irritatie in mond en de keel te verzachten, en de droge hoest die daarmee gepaard kan gaan. Tijm heeft hetzelfde statuut, maar dan om het ophoesten van slijm te bevorderen. Maar dat wil niet zeggen dat ze doeltreffend zijn. Deze middeltjes hebben hun statuut enkel te danken aan het feit dat het gebruik ervan al 30 jaar gebruikelijk is. Dat klaagden we al eerder aan. De combinatie van een bestanddeel tegen droge hoest en één tegen slijmhoest heeft overigens geen zin, hun beoogde werking is immers tegengesteld.

Méér ingrediënten zijn geen synoniem van een betere werking, zoals de firma suggereert in de gebruiksaanwijzing. Wel voor een mogelijk hoger risico op bijwerkingen. Al worden heemst, weegbree en tijm over het algemeen beschouwd als veilig, dat wil niet zeggen dat deze kruiden geen bijwerkingen kunnen hebben. Tijm kan bijvoorbeeld leiden tot maagklachten. Op elk van deze kruiden kun je ook allergisch reageren. Een onnodig risico, waar geen aangetoonde meerwaarde tegenover staat.

Het traceren van bijwerkingen van een product als het eenmaal op de markt is, is sowieso niet evident, en zeker voor voorschriftvrije producten verre van optimaal. Voor geneesmiddelen zijn de regels hierover strenger dan voor medische hulpmiddelen.

Is dit wel een medisch hulpmiddel?

Rhina NaturActif hoest mag volgens ons niet worden verkocht als een medisch hulpmiddel. De firma beweert weliswaar dat de werking mechanisch is: de heemst en de glycerol zouden een beschermend laagje leggen op het geïrriteerde keelslijmvlies en zouden zo beschermen tegen keelirritaties. Maar ze toonde dat barrière-effect niet aan. Een dergelijk effect is overigens bijzonder onwaarschijnlijk gezien de samenstelling van het product.

Volgens onze analyse werkt dit product als een geneesmiddel: het heeft een chemische werking op het lichaam. Van zowel weegbree, heemst als tijm zijn er in de wetenschappelijke literatuur verschillende farmacologische effecten beschreven.

Het product doet ook heel erg aan een geneesmiddel denken: het is een siroop die men inneemt, op de verpakking staat een medische indicatie vermeld (hoest) en in de verpakking zit een papier dat lijkt op een bijsluiter. Zelfs in de naamgeving probeert de firma haar product zo veel mogelijk te associëren met gekende geneesmiddelen. “Rhina” is een zogenaamd paraplumerk, d.w.z. een gamma dat verschillende geneesmiddelen bevat, zoals Rhinathiol antirhinitis en Muco Rhinathiol hoestsiroop. Het gamma werd uitgebreid met producten die niet vergund zijn als geneesmiddel, zoals Rhina NaturActiv hoest. Naambekendheid helpt nu eenmaal om een product te verkopen. Dergelijke marketingpraktijken leiden echter tot verwarring en kunnen leiden tot verkeerd gebruik van geneesmiddelen, met mogelijk ongewenste effecten tot gevolg.

Firma’s kiezen graag voor het statuut van medisch hulpmiddel omdat ze dan niet moeten voldoen aan de veel strengere geneesmiddelenwetgeving en hun product daardoor onder meer veel sneller en eenvoudiger op de markt kunnen brengen dan een geneesmiddel.

Zijn er speciale regels bij het gebruik?

De gebruiksaanwijzing geeft aan dat deze siroop geschikt is voor kinderen vanaf 2 jaar. Dat is zeer verwonderlijk aangezien het EMA het gebruik van weegbree en heemst afraadt onder de 3 jaar, en tijm zelfs onder de 4 jaar. Op de vraag waarom de firma hier van afwijkt, kregen we geen antwoord.

Op de gebruiksaanwijzing staat eveneens dat wie onder medische supervisie staat, zwanger is of borstvoeding geeft, eerst zijn arts moet raadplegen.

Bij overgevoeligheid of allergie voor een van de bestanddelen ontraadt de firma het gebruik van dit product.

Is er een alternatief?

Een gewone, acute hoest vereist geen behandeling en gaat vanzelf over na één tot drie weken. Onder het motto “baat het niet, dan schaadt het niet”, kun je een aantal huisremedies proberen, zoals thee, warme melk, gember, honing (vanaf de leeftijd van 1 jaar) of citroen.

Meestal gaat het om een infectie van de bovenste luchtwegen. Houdt de hoest langer aan, dan is er wellicht een dieperliggend probleem.

Bij kinderen raadpleeg je hoe dan ook het best een arts als ze gedurende meer dan drie dagen koorts hebben of al meer dan een week hoesten zonder enige verbetering, en wanneer er andere symptomen zijn zoals een moeilijke of piepende ademhaling.

Onze acties

  • Wij contacteerden de firma die Rhina NaturActiv hoest zonder suiker commercialiseert in België, met de vraag naar studies die de werkzaamheid en veiligheid van dit product onderbouwen. De informatie die we ontvingen, was helemaal niet overtuigend. Op de bijkomende vragen die we stelden kregen we vooralsnog geen antwoord.
  • Daarnaast schreven we de Gemengde Commissie van het Geneesmiddelenagentschap (Fagg) aan. Dat is een commissie die advies geeft wanneer twijfels bestaan over het statuut van een product.

Update

  • Op 22 oktober 2020 liet het Fagg ons weten dat dit product besproken zal worden in de Gemengde Commissie van het Geneesmiddelenagentschap.
  • 18 juli 2022: wij vroegen om een stand van zaken en wachten op een reactie.