Info

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

25 juni 2020

1. Definities

De Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW (hierna de ‘VZW’): vereniging zonder winstoogmerk, met hoofdzetel te 1060 Brussel, Hollandstraat nr. 13, met ondernemingsnummer BE 0407.703.668, die sinds 1957 ijvert om de rechten van de consumenten en de markt te verbeteren, en om betere aankoopvoorwaarden voor producten en diensten voor de consumenten te bekomen.

De Verbruikersunie Test Aankoop CV: coöperatieve vennootschap met hoofdzetel te 1060 Brussel, Hollandstraat nr. 13, met ondernemingsnummer BE 0425.989.356. De coöperatieve vennootschap verleent diensten ten behoeve van de leden van de VZW en van de verbruikers in het algemeen, onder anderen: tijdschriften, praktische gidsen en handboeken over consument­gerichte onderwerpen publiceren, verspreiden en verkopen, studies, enquêtes, vergelijkende tests en onderzoeken over producten en/of diensten voeren, informatie over consumentenrechten- en strijd promoten en verspreiden.

Test Aankoop: heeft zowel betrekking op de VZW als de coöperatieve vennootschap in het kader van deze Algemene Voorwaarden.

Missie: met inbegrip van, maar niet beperkt tot: consumenten informeren, vertegenwoordigen en beschermen, hen toegang verlenen tot de Diensten zoals hieronder gedefinieerd, nieuwe middelen ontwikkelen om consumenten bij te staan en te helpen bij hun keuzes, casestudies voeren, deelnemen aan nationale en internationale projecten en rondetafelgesprekken over consumentenrechten en -wetgeving, consumenten helpen om vlot toegang te verkrijgen tot onderwijs, justitie en gezondheidszorg door middel van consultancy, collectieve acties, lobby, petities enz.

Lid of Leden: consumenten die zich hebben geabonneerd op een of meerdere tijdschriften en/of digitale diensten van Test Aankoop..

Supporter: een consument die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard door zich te registreren op de Website en een contractuele relatie heeft met Test Aankoop ter ondersteuning van haar Missie. Een supporter heeft beperkte toegang tot de Diensten en heeft geen toegang tot papieren (of eventueel digitale) tijdschriften.

Gebruiker: elke niet-geregistreerde bezoeker van de Website of hotlinebeller met beperkte en tijdelijke toegang tot de inhoud ervan.

Privacybeleid: u vindt het privacybeleid van Test Aankoop hier.

Diensten: met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • (online) artikels en nieuws over consumentenrechten, -markt en –wetgeving;
 • persoonlijke ruimte op de website www.testaankoop.be;
 • product- en dienstenvergelijkers die aansluiten bij de behoeften van de consument (bijvoorbeeld: banden, wasmachines, smartphones, tv's, luchtvaartmaatschappijen enz.);
 • calculators die de consument helpen bij het bepalen van de beste formule voor de aankoop van een product of een dienst (bijvoorbeeld een lening, een autofinanciering, stroomverbruik, kredietkaart enz.);
 • thematische calculators om meer te weten te komen over een specifieke sector (bijvoorbeeld gezondheidszorg, verzekeringen, energie enz.);
 • modelbrieven om een klacht in te dienen tegen een bedrijf met steun van Test Aankoop;
 • mobiele applicaties voor smartphone of tablet;
 • telefonische hotline voor advies en bijstand (bijvoorbeeld: juridisch, kredieten, fiscaal, energie, gezondheidszorg enz.);
 • nieuwsbrieven over de strijden van Test Aankoop en over haar producten en diensten;
 • aanbieden van speciale promoties (bijvoorbeeld kortingen, ondersteuning bij de keuze van de beste leveranciers enz.).
 • groepsaankopen, publieke Petities en andere acties organiseren die mogelijk in de missie van Test Aankoop zijn opgenomen. Indien nodig, specifieke voorwaarden die betrekking hebben op deze acties zullen aan u worden voorgelegd via de specifieke webpaginas. Die voorwaarden zijn bindend voor u zodra u zich aanmeldt voor de acties.

Website: De website van Test Aankoop, www.testaankoop.be en de andere landingspagina's, promotiepagina's en/of speciale actiepagina’s van Test Aankoop (bijvoorbeeld: speciale projectpagina's).

2. Toepassingsgebied

2.1 Ter bevordering van haar Missie heeft Test Aankoop een speciale catalogus van Diensten ontwikkeld voor Gebruikers die zich op de Website registreren.

2.2 Wij wijzen u erop dat u op grond van het Privacybeleid en deze Algemene Voorwaarden verschillende mededelingen en/of berichten zal ontvangen, alsook commerciële communicatie over de door Test Aankoop geleverde Diensten.

Houd er rekening mee dat als u zich niet voor het eerst op onze site hebt geregistreerd in het kader van de MILE21 actie voor het brandstofverbruik van voertuigen, u ten vroegste in september 2021 commerciële mededelingen zult ontvangen.

U kunt die berichten altijd weigeren ze te beheren overeenkomstig artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

3. Status: Gebruikers, Supporters en Leden

De Diensten zijn verschillend volgens de status:

a. in het geval dat u alleen een Gebruiker van de Website bent of dat u onze hotlines belt, heeft u beperkte en tijdelijke toegang tot de inhoud van de Website;

b. in het geval dat u een supporter bent, heeft u toegang tot de Diensten (tijdschrift en hotlines uitgezonderd);

c. in het geval u een Lid bent, heeft u toegang tot alle Diensten en ontvangt u één of meer Test Aankoop-tijdschriften, afhankelijk van uw voorkeuren en uw abonnementsformulier (de overeenkomst) of eventuele overeengekomen contractuele wijzigingen.

4. Hoe verandert u uw status?

4.1 U kunt uw status veranderen wanneer u maar wilt.

Als u een Gebruiker of een Supporter bent, kunt u Lid worden door op de volgende link te klikken.

4.2 Als u een Lid bent, kunt u uw abonnementen te allen tijde aanpassen of beëindigen. Houd er rekening mee dat de beëindiging van een abonnement niet onmiddellijk zal plaatsvinden, aangezien er zaken die betrekking hebben op de overeenkomst met Test Aankoop nog niet afgerond zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot diensten die u al had aangevraagd en die nog in uitvoering zijn, de levering van tijdschriften, een groepsaankoop, enz. Test Aankoop zal u informeren over die lopende zaken.

4.3 Houd er rekening mee dat als u uw Lidmaatschapsstatus beëindigt, u uw Supporter status behoudt, tenzij u die eveneens uitdrukkelijk beëindigt overeenkomstig artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.4 Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het Privacybeleid dat hier beschikbaar is.

5. Opzegging

5.1 Indien u geen abonnement hebt, kunt u uw Supporter contract te allen tijde opzeggen door

 • een brief te sturen naar Test Aankoop, Hollandstraat nr. 13 te 1060 Brussel, of
 • een email te sturen via onze contact formulier op www.testaankoop.be/contact (rubriek ‘Abonnementen en bestellingen’), of
 • onze klantendienst te bellen op 02 892 37 00

6. Hoe stelt u uw voorkeuren in op de website?

U kunt uw voorkeuren instellen voor de communicatie die u van Test Aankoop wilt ontvangen, via uw persoonlijke ruimte op de website: www.testaankoop.be/mijngegevens. U hoeft alleen maar in te loggen en te kiezen welk soort informatie u van Test Aankoop wilt ontvangen en uw privacy-level in te stellen. Als u die keuze niet maakt, ontvangt u de informatie die Test Aankoop u ongeacht uw toestemming kan sturen. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring lezen op onze website.

7. Contact

Voor alle informatie over Test Aankoop, het lidmaatschap en de abonnementen kan u bellen naar het nummer: 02 542 33 37 van maandag tot vrijdag 09.00 - 13.00 en 14.00 - 17.00 (vrijdag 16.00).

8. Geschillenbeslechting en bevoegde rechtbank

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u suggesties of klachten tegen ons hebt. Voor klachten of verzoeken met betrekking tot het respecteren van persoonsgegevens kan u het privacybeleid van Test Aankoop raadplegen door hier te klikken.

Voor andere klachten kan u gebruik maken van het contactformulier door hier te klikken.

In geval van een geschil zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. Indien u dat wenst, kan u echter een beroep doen op het Europees platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. U kan dit vinden op het volgende adres: ec.europa.eu/odr.