Info

Onze financieringsbronnen

18 november 2019

Test Aankoop is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die volledig optreedt in het belang van de consument. Door de afwezigheid van advertenties in onze publicaties zijn bijna al onze financiële middelen afkomstig uit de abonnementen van onze leden. Daarnaast ontvangen we, in bepaalde gevallen, bijdragen van privé- of overheidspartners zonder dat wij daardoor onze strikte objectiviteit laten beïnvloeden. 


Inkomsten van consumenten (99,20 %)

Onze abonnees genieten individuele bijstand, de mogelijkheid om deel te nemen aan acties en gebruik te maken van voordelen, kunnen beroep doen op advies en ze hebben toegang tot onze magazines en websites met testresultaten, dossiers, online modules en allerlei diensten. Dankzij het feit dat zij hiervoor betalen en aldus onze belangrijkste inkomstenbron vormen, kunnen wij volledig onafhankelijk blijven. We voeren onze opdracht uit voor hen en dankzij hen.
Meer weten over onze abonnementen.

Inkomsten van bedrijven (0,60 %)

 • Gebruik van onze labels onder licentie (0,30 %)
  De fabrikanten / verleners van producten of diensten waarvan de kwaliteit blijkt uit onze testen, kunnen onder een sublicentie onze labels gebruiken in hun communicatie. Deze sublicentie wordt verkregen via een onafhankelijke certificeringsinstantie die geaccrediteerd  is door Test Aankoop. Door de vergrote zichtbaarheid van onze labels krijgt de consument toegang tot betrouwbare informatie wanneer hij deze echt nodig heeft, namelijk tijdens zijn aankoop in de winkel.
  Meer over onze labels in jouw winkel

 • Inkomsten via online diensten (0,10 %)
  Dankzij onze koopwijzers kunnen consumenten overschakelen naar een andere leverancier of tegen de meest voordelige prijs geteste producten of diensten kopen via online verkoopplatformen waar wij naar doorverwijzen. Die handige dienst is gratis voor de consument. Via een bijdrage van de begunstigde van de transactie financieren we de IT-kosten die met deze dienst gepaard gaan. Die bijdrage, conform de gangbare tarieven op het internet, is identiek voor alle aanbieders en kan variëren naargelang het gekozen aanbod.
  Naar onze koopwijzers

 • Groepsaankopen (0,20 %)
  Het organiseren van een groepsaankoop brengt voor Test Aankoop personeelskosten, IT-kosten en communicatiekosten met zich mee. Het is normaal dat de begunstigde bedrijven van die groepsaankopen hun steentje bijdragen aan die kosten. 
  We verschaffen steeds duidelijkheid over die bijdragen, die in bepaalde gevallen ook doorgestort worden aan de leden (de FAQ van elke groepsaankoop bevat daarover meer details).
  Onze huidige acties 

Inkomsten van de overheid (0,20 %)

Af en toe neemt Test Aankoop deel aan projecten die meegefinancierd worden door nationale of Europese instellingen. We hebben het dan met name over projecten om je te informeren over interessante en voordelige aanbiedingen rond hernieuwbare energie voor je woning, met steun van de Europese Commissie.
Meer over hernieuwbare energie

Ten dienste van de consument (100 %)

We moeten geen aandeelhouders vergoeden. Onze inkomsten worden volledig benut ten voordele van de consument. 

 Test Aankoop stond in 2019 voor:  

 • 462 761 contacten, waarvan:
  - 300 299 telefonische oproepen 
  - 95 157  e-mails
  - 66 899 contacten via sociale media
  - 406 chats
 • 21 158 klachten via onze Klachtenbox;
 • 207 934 behandelde dossiers per jaar;
 • Meer dan 120 families van geteste producten en diensten per jaar;
 • Tal van acties in het belang van de consument;
 • 5 magazines, 3 websites, digitale applicaties
 • 381 werknemers, aangevuld met externe medewerkers (advocaten, experten, ...). Allemaal ten dienste van de consument in het algemeen en onze abonnees in het bijzonder.