XLS Medical Fat Reducer

26 juli 2022 Betwistbaar nut
XLS Medical Fat Reducer
26 juli 2022 Betwistbaar nut

[Update: 09 september 2022]

Volgens reclame op sociale media zou XLS Medical Fat Reducer helpen om af te vallen omdat je lichaam minder vet opneemt uit voeding. Klopt dat? De bewijzen zijn zeer mager. 

XLS Medical Fat Reducer werd door de firma op de markt gebracht als een medisch hulpmiddel. Dit product maakt deel uit van een gamma van verschillende vermageringsproducten “XLS Medical”.

Het actieve bestanddeel is Inditamine (ook bekend als Litramine), een mengeling van vezels uit acaciagom en nopalbladeren (Opuntia ficus-indica). Dezelfde mix vind je ook terug in de iets oudere producten XL-S Gewichtsverlies en XL-S Medical Vetbinder. Dit zijn in feite allemaal quasi dezelfde producten. 

Volgens de firma is XLS Medical Fat Reducer een doeltreffend middel voor de behandeling en preventie van overgewicht en voor het onder controle houden van het gewicht.

 

De richtprijs

Een verpakking met 120 capsules XLS Medical Fat Reducer kost € 49,99. Voor een behandeling van één maand betaal je +/- € 75.

 

Onze beoordeling

Waarom vinden wij het nut van XLS Medical Fat Reducer betwistbaar?

Er zijn slechts enkele kleinschalige studies beschikbaar waarin de doeltreffendheid van Litramine om te vermageren werd onderzocht. De kwaliteit ervan is te laag en de duurtijd te kort (maximaal enkele maanden) om conclusies te kunnen trekken. Bovendien is er enkele jaren geleden een studie voltooid met 166 deelnemers waarvan de resultaten nergens te bespeuren zijn. Spreken de resultaten misschien tégen de winkel van de fabrikant? Het gebeurt wel vaker dat onderzoek om die reden ergens in een schuif belandt. We vroegen aan Perrigo om de resultaten met ons te delen, maar daar gaven ze nog geen gevolg aan.

Er lijken geen ernstige ongewenste effecten op te treden wanneer je het product enkele maanden gebruikt. Maar je kunt wel last krijgen van klachten zoals diarree, winderigheid en constipatie.

 

Is dit wel een medisch hulpmiddel?

Om als medisch hulpmiddel erkend te kunnen worden, moet een product een hoofdzakelijk mechanische werking hebben. Dat is voor dit middel onvoldoende aangetoond.

Dit product zou ervoor zorgen dat het lichaam meer vet uitscheidt. Er is bij ons weten slechts één studie gepubliceerd, met 20 deelnemers, waarin dit werd onderzocht. De stoelgang van de interventiegroep bevatte gemiddeld 15 gram vet per dag versus vier gram vet in die van placebogroep. Als dit effect al repliceerbaar is en aanhoudt, zou dit hoogstens één kilogram gewichtsverlies op meer dan twee maanden tijd kunnen verklaren. 

Als mensen al gewicht verliezen door inname van dit product, is het volgens ons niet uitgesloten dat dit wordt veroorzaakt door chemische interacties met het lichaam. Verschillende wetenschappelijke publicaties maken melding van farmacologische effecten van Opuntia ficus indica (het hoofdbestanddeel van Litramine) die mogelijk ook op het vlak van gewicht een invloed hebben. Deze studie suggereert bijvoorbeeld dat deze plant de werking van het enzym "lipase" inhibeert. Dat is een enzym dat vetten afbreekt. 

In het register voor klinische studies ClinicalTrials.gov noemen enkele door de fabrikant gesponsorde onderzoekers dit middel zelf een voedingssupplement.

Firma’s kiezen graag voor het statuut van medisch hulpmiddel omdat ze dan niet moeten voldoen aan de veel strengere geneesmiddelenwetgeving en hun product daardoor onder meer veel sneller en eenvoudiger op de markt kunnen brengen dan een geneesmiddel. Het voordeel ten opzichte van voedingssupplementen is dat de reclameregels minder streng zijn.

 

Zijn er speciale regels bij het gebruik?

De gebruiksaanwijzing beveelt het product alleen voor volwassenen aan, met uitzondering van vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Voor adolescenten tussen 12 en 18 jaar wordt verwezen naar het advies van een arts.

Personen die lijden aan diabetes of een andere medische aandoening of die cholesterolverlagende medicatie nemen moeten een arts raadplegen indien ze dit product willen gebruiken.

Je mag dit middel niet nemen als je allergisch bent voor een van de ingrediënten of minder dan twee uur geleden in vet oplosbare geneesmiddelen hebt genomen (zoals orale anticonceptiva).

De gebruiksaanwijzing sluit alleen mensen met een Body Mass Index onder de 18,5 uit. Voor het overige worden geen aanbevelingen gegeven hierover. De populatie in de studies bestond nochtans bijna uitsluitend uit mensen met op z’n minst een licht overgewicht.

 

Is er een alternatief?

Voor de aanpak van overgewicht komen gezonde en evenwichtige voeding, gecombineerd met lichaamsbeweging op de eerste plaats. De plaats van geneesmiddelen in de aanpak van obesitas is op dit ogenblik nog steeds beperkt.

 

Onze acties

  • Dit product wordt in België verdeeld door Perrigo. Wij contacteerden de firma met de vraag voor een reactie op onze bevindingen. 
  • We schreven de Gemengde Commissie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (Fagg) aan. Dat is een commissie die advies geeft wanneer twijfels bestaan over het statuut van een product.

 

Stand van Zaken 

  • Perrigo liet ons weten het niet eens te zijn met onze conclusies. Een CE-markering volstaat volgens de firma om de doeltreffendheid van dit product aan te tonen. Wij lieten de firma weten dat zo'n markering geen garantie biedt op een doeltreffend product. Zo'n markering geeft enkel aan dat het geëvalueerde product volgens de bevoegde instanties in overeenstemming is met de vereisten van de geldende regelgeving. Zoals je in ons dossier "Medische hulpmiddelen" kunt lezen, is die regelgeving verre van optimaal.

 

 

Onze analyse van dit product kadert in een breder onderzoek naar "producten in de grijze zone", of medische hulpmiddelen met een twijfelachtig statuut. Ontdek onze evaluatie van medische hulpmiddelen tegen neusverstopping, droge ogen, buikklachten, urineweginfecties ... 

Naar de module "Producten in de grijze zone"