Dossier

Op zoek naar een billijke overeenkomst?

05 januari 2021
modelovereenkomsten van Test Aankoop

Wij beschikken over diverse modelovereenkomsten waarmee je je rechten op juridisch vlak veilig stelt. Bijvoorbeeld wanneer je een woning (ver)koopt of (ver)huurt of werken laat uitvoeren door een aannemer.

Wanneer je een van de twee ondertekenende partijen bent van een overeenkomst waarin de rechten en plichten van beide partijen worden opgesomd, is het belangrijk dat er een billijk evenwicht is tussen jullie beider belangen. Want zodra zo’n overeenkomst is ondertekend, is ze definitief en kan ze niet worden herroepen.

We hebben het bv. over de overeenkomst voor de aan-/verkoop van een woning, een huurovereenkomst, een overeenkomst met een aannemer.

Als leek voel je je misschien niet geroepen om zo’n document met een kritisch oog te bekijken. Je zet zonder meer je handtekening onder het document dat de tegenpartij je voorlegt. Maar misschien heeft die zich heel erg ingedekt tegen mogelijk onheil en zul jij daardoor met je rug tegen de muur staan ...

Wij kunnen je helpen. We hebben diverse modelovereenkomsten uitgewerkt met een billijk evenwicht tussen de rechten van beide partijen. Zo ben je zeker dat je geen elementen over het hoofd ziet en dat de formulering correct en juridisch waterdicht is. Kwestie van je te behoeden voor onaangename verrassingen op juridisch vlak. 

Bij diverse modelovereenkomsten krijg je als toemaatje een toelichting, zodat je ten volle de draagwijdte begrijpt van wat je ondertekent.

Dit zijn onze modelovereenkomsten: