Info

Auteursrecht

24 juli 2019

Auteursrecht Test Aankoop

Bijzondere bepalingen met betrekking tot citeren van de website van Test Aankoop:

  • Het is verboden om het logo van Test Aankoop op internet te gebruiken.
  • Derden mogen op hun website alleen een link naar www.testaankoop.be opnemen als het een link naar de homepage is of naar een andere zone die niet voor onze abonnees is voorbehouden. De context moet neutraal, niet-commercieel zijn. Men mag niet verwijzen naar het begrip "Beste Koop", "Beste van de Test" of "Voordelige Keuze", en men mag niet laten uitschijnen dat Test Aankoop zich op een of andere manier garant stelt. De verwijzing moet als volgt luiden: "Meer info op www.testaankoop.be."
  • Wanneer Test Aankoop vaststelt dat een persoon, bedrijf of instelling zich niet aan de wettelijke regels houdt of iets doet dat indruist tegen de statuten van Test Aankoop of dat de goede naam van de consumentenorganisatie in het gedrang kan brengen, kan het de betrokkene verbieden om een link op te nemen naar www.testaankoop.be.