De opnameverklaring van a tot z 1. GEINFORMEERDE KEUZE

  Je hebt in ons land als patiënt verschillende rechten die in een wet zijn vastgelegd. Een van deze rechten is het recht op informatie over alle aspecten die bij een behandeling komen kijken, zoals de kost ervan. Alleen op die manier kan je kiezen met kennis van zaken en je toestemming geven.

 2. TOELICHTINGSFORMULIER

  Bij het opnamedocument hoort ook een toelichtingsformulier. Het opnamedocument is beknopt en bevat termen die bijkomend wat uitleg vragen. Deze bijkomende uitleg is te vinden in het toelichtingsformulier.

 3. VRIJE ARTSENKEUZE

  Je hebt het recht om zelf je arts te kiezen. Het kan gebeuren dat een arts je verplicht of aanstuurt op een opname in een eenpersoonskamer omdat hij dan supplementen kan aanrekenen. Dergelijke praktijken zijn verboden.

 4. HONORARIUMSUPPLEMENTEN

  Dit zijn supplementen die elke arts die betrokken is bij je behandeling tijdens de opname mag aanrekenen als je kiest voor een eenpersoonskamer. Let op: deze supplementen kunnen de factuur zeer sterk doen aantikken. Er bestaan grote verschillen tussen de ziekenhuizen in de supplementen die artsen aanrekenen.

 5. KAMERSUPPLEMENTEN

  Dit zijn supplementen die het ziekenhuis je mag vragen als je kiest voor een eenpersoonskamer. Je betaalt hiermee voor het comfort van de kamer. Elk ziekenhuis mag dit supplement vrij bepalen. Er bestaan grote verschillen tussen ziekenhuizen.

 6. HONORARIUMSUPPLEMENTEN VAN MAXIMAAL %

  Dit zijn supplementen die elke arts die betrokken is bij je behandeling tijdens de opname mag aanrekenen als je kiest voor een eenpersoonskamer. Elk ziekenhuis bepaalt hiervoor een maximumpercentage. Een maximumpercentage van 100% betekent concreet dat artsen je het dubbele van het wettelijk bepaalde tarief mogen aanrekenen. Dat gaat dan niet alleen over het remgeld (het bedrag dat je dus uit eigen zak moet betalen), maar ook over het bedrag dat de ziekteverzekering betaalt.

 7. OPNAME VAN EEN KIND BEGELEID DOOR EEN OUDER.

  Als ouder kan je je kind begeleiden tijdens een ziekenhuisopname. Dit kan zowel op een twee- of meerpersoonskamer, als op een eenpersoonskamer. Als je kiest voor een eenpersoonskamer mogen artsen ereloonsupplementen aanrekenen, die de factuur zeer sterk kunnen doen aantikken. Kamersupplementen mogen niet aangerekend worden in dit geval.

 8. VOORSCHOT

  Het ziekenhuis kan je een voorschot vragen op de ziekenhuisfactuur. Het maximumbedrag is bij wet vastgelegd en varieert naargelang het kamertype dat je kiest en je statuut, met andere woorden of je al dan niet van een verhoogde tegemoetkoming geniet.

 9. LIJST MET GOEDEREN EN DIENSTEN

  Tijdens je verblijf in het ziekenhuis kun je gebruik maken van een aantal producten en diensten, zoals telefoon, internetaansluiting, pedicure, enz. Je moet hiervoor zelf betalen.
Meer info
Meer info
Meer info
Meer info
Meer info
Meer info
Meer info
Meer info
Meer info