Femannose N

25 maart 2020 Betwistbaar nut
Femannose N
25 maart 2020 Betwistbaar nut

[Update: 18 juli 2022]

Acute blaasonstekingen behandelen of herhaalde blaasontstekingen voorkomen zonder antibiotica? Femannose N belooft een doeltreffende werking zonder bijwerkingen. Wij hebben hier echter onze twijfels bij.

Femannose N werd door de firma op de markt gebracht als een medisch hulpmiddel.

Het actieve bestanddeel is D-mannose (2 g).

Volgens de firma dient dit product voor de behandeling en preventie van blaasontsteking en andere bacteriële urineweginfecties.

De richtprijs

  • Femannose N 14 zakjes: € 24,25
  • Femannose N 30 zakjes: € 36,29

Onze beoordeling

Waarom vinden wij het nut van Femannose N betwistbaar?

De firma toonde voor ons niet op overtuigende wijze aan dat dit product beter zou werken dan antibiotica of een placebo bij het behandelen of voorkomen van blaasontstekingen. Er werden wel enkele klinische studies gedaan bij patiënten, maar die zijn van onvoldoende kwaliteit. 

Er lijken geen ernstige ongewenste effecten op te treden wanneer je het product gebruikt in de aanbevolen dosis en behandelingsduur. Sommige personen verdragen het product echter niet zo goed en kunnen last krijgen van diarree, een opgezette buik of een zachte stoelgang.

Het traceren van bijwerkingen van een product als het eenmaal op de markt is, is sowieso niet evident, en zeker voor voorschriftvrije producten verre van optimaal. Voor geneesmiddelen zijn de regels hierover strenger dan voor medische hulpmiddelen.

Is dit wel een medisch hulpmiddel?

Femannose N mag volgens ons niet worden verkocht als een medisch hulpmiddel. De firma beweert weliswaar dat de werking mechanisch is: D-mannose zou de aanhechting van E. colibacteriën (de belangrijkste verwekkers van blaasontstekingen) aan de cellen van de blaaswand afremmen. Maar volgens een advies van de Europese Commissie is de werking niet mechanisch maar chemisch en zijn producten met D-mannose als actief bestanddeel geen medische hulpmiddelen. Volgens onze analyse werkt dit product als een geneesmiddel.

Het doet trouwens heel erg aan een geneesmiddel denken: de inhoud van het zakje moet in water worden opgelost en dan worden ingeslikt via de mond, op de verpakking staat een medische indicatie vermeld (blaasontsteking/urineweginfecties) en in de verpakking zit een papier dat lijkt op een bijsluiter.

Firma’s kiezen graag voor het statuut van medisch hulpmiddel omdat ze dan niet moeten voldoen aan de veel strengere geneesmiddelenwetgeving en hun product daardoor onder meer veel sneller en eenvoudiger op de markt kunnen brengen dan een geneesmiddel.

Omdat het een natuurlijk suiker is, zou Femannose N ook als een voedingssupplement kunnen worden verkocht. Dan is er echter geen controle op werkzaamheid en bijwerkingen. Bovendien zijn de reclameregels voor voedingssupplementen strenger dan voor medische hulpmiddelen en mag er geen medische indicatie worden vermeld. Daarom kiezen firma’s liever voor het statuut van medisch hulpmiddel.  

Zijn er speciale regels bij het gebruik?

De gebruiksaanwijzing geeft aan dat je het product pas mag gebruiken nadat je een arts of apotheker hebt geraadpleegd.

Het product mag niet worden toegediend aan kinderen jonger dan 14 jaar of aan wie overgevoelig of intolerant is voor een van de bestanddelen.

Tijdens de zwangerschap of als je borstvoeding geeft, mag je het product alleen gebruiken na overleg met je arts.

Als je na drie dagen gebruik geen merkbare verbetering van de symptomen hebt waargenomen, kun je het best stoppen en een arts raadplegen.

De firma adviseert om het product niet langer dan 30 dagen te gebruiken.

De gebruiksaanwijzing geeft ook aan dat alle voedingssupplementen, inclusief vitamines, voedingsstoffen, producten op basis van planten en homeopathische producten, ten minste twee uur vóór of twee uur na het gebruik van Femannose N moeten worden ingenomen.

Is er een alternatief?

In feite is het niet altijd nodig om antibiotica te nemen om een blaasontsteking te behandelen of te voorkomen. Bij niet-zwangere vrouwen die verder in goede gezondheid verkeren, verbeteren de klachten vaak vanzelf. Veel drinken, tijdelijke seksuele onthouding en het vermijden van zaaddodende middelen kunnen helpen om blaasontstekingen te voorkomen.

Onze acties

  • Wij contacteerden de firma die Femannose N in ons land commercialiseert, met de vraag naar studies die de werkzaamheid en veiligheid van dit product onderbouwen. De studies die we ontvingen, waren echter van lage kwaliteit. We kregen wel een antwoord op enkele bijkomende vragen.
  • Daarnaast vroegen we advies aan de Gemengde Commissie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (Fagg). Dat is een commissie die advies geeft wanneer twijfels bestaan over het statuut van een product.

Update

  • Het Federaal Geneesmiddelenagentschap (Fagg) is van oordeel dat dit product inderdaad een geneesmiddel hoort te zijn. Op 22 juli 2022 wachten we nog steeds op een definitieve beslissing en maatregelen.