Dossier

Gunstige fiscale regeling voor spaarrekeningen

10 januari 2023
gunstige fiscale regeling

In 2023 is de eerste schijf van € 980 intresten per persoon op een spaarrekening vrijgesteld van roerende voorheffing.

Wie spaart, mag daarbij rekenen op een ruggensteuntje van de fiscus. Maar er zijn wel voorwaarden. 

Vrijgesteld tot € 980 aan intresten

Er is een eerste schijf aan intresten op een gewone spaarrekening die vrijgesteld is van roerende voorheffing. Voor 2023 gaat het om € 980. Dat fiscaal voordeel geldt per persoon: een gezamenlijke spaarrekening op naam van twee partners geniet dus een vrijstelling van € 1 960. 

Indien meer dan € 980 aan intresten

Zodra je met de intresten van een bepaalde spaarrekening boven het vrijgestelde bedrag uitkomt, zal de bank 15 % roerende voorheffing inhouden op het intrestgedeelte dat boven de vrijstelling uitkomt.

Wanneer je je spaargeld over diverse spaarrekeningen bij verschillende banken spreidt, en erop let dat je met de intresten nergens boven het vrijgestelde bedrag uitkomt, ontsnap je aan de roerende voorheffing. Zelfs al kom je met al je intresten samen wel aan een hoger bedrag. Maar het is dan wel aan jou om dat via je jaarlijkse belastingaangifte aan de fiscus te laten weten, en je zult dan op de aangegeven intresten worden belast tegen 15 %.

In de praktijk "vergeten" heel wat belastingplichtigen die intresten aan te geven om aan die belasting te ontsnappen. Maar dat is vandaag de dag niet meer zonder risico, de fiscus heeft nu immers meer controlemogelijkheden dan vroeger. Alle rekeningen waarvan je de titularis bent, zullen immers terug te vinden zijn in een gegevensbank van de Nationale Bank van België. Als de fiscus aanwijzingen heeft dat je hebt gefraudeerd, kan hij die gegevensbank raadplegen. Hij zal wel eerst aan jou details van je rekeningen vragen, maar als je hem niet alle gevraagde info geeft, kan hij zich daarna tot je bank(en) wenden. Weet ook dat de fiscus na een overlijden toegang heeft tot alle bankverrichtingen van de afgelopen drie jaar.

De intresten van je kinderen

Aangezien ouders wettelijk beschikken over het genotsrecht op de inkomsten van hun minderjarige kinderen, moeten ze de intresten die hun kinderen op hun eigen spaarrekening hebben opgestreken, bij hun eigen intresten optellen (voor elke ouder de helft). Ouders die daardoor het vrijgestelde bedrag overschrijden, moeten het bedrag daarboven in hun eigen belastingaangifte opnemen.

Zodra de kinderen meerderjarig zijn, moeten de ouders de intresten van de kinderen niet meer bij hun eigen intresten op te tellen. Elk meerderjarig kind heeft zelf recht op de vrijstelling van € 980.