Nieuws

Petitie: stop het tekort aan bankautomaten

03 maart 2023
cash geld afhalen aan een bankautomaat

Als gevolg van het Batopin-project van de vier grootbanken in ons land vind je steeds moeilijker een bankautomaat. Bovendien moet je bij KBC en CBC nu soms betalen als je geld afhaalt. Wij lanceren daarom een petitie om bankautomaten weer dichter bij de consument te brengen.

Wat is de huidige situatie met de geldautomaten?

In België is het aantal bankautomaten sterk gedaald. Van 8 000 stuks in 2017 naar 5 900 eind 2021. Als het Batopin-project wordt voltooid zullen er eind 2024 nog minder dan 4 000 automaten overblijven. Wij ontvangen dan ook veel klachten van consumenten die zeggen dat ze niet meer aan hun geld kunnen en zelfs het gevoel hebben dat banken ons beletten om toegang te krijgen tot ons geld wanneer we dat willen. De banken gijzelen ons geld, vinden ze.

Batopin: de oorzaak van het tekort

Batopin staat voor Belgian ATM Optimization Iniaitive en is door de vier grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) opgezet met als doel het beheer van de automaten te fusioneren in een nieuw netwerk, wat gepaard gaat met een drastische vermindering van het aantal bankautomaten.

Wat zijn de gevolgen van het Batopin-project?

Het project beweert efficiënt te zijn door de bankautomaten beter over het hele grondgebied te verdelen. Zo zou je een automaat moeten kunnen vinden binnen een afstand van vijf kilometer, maar de ontwikkelaars van het project hanteren die afstand in vogelvlucht terwijl je over de weg vaak een veel langere afstand moet afleggen.

Het is niet alleen moeilijker geworden om een bankautomaat te vinden. Wat te denken van KBC en CBC, die hun automaten vervangen door Batopin-automaten maar deze beschouwen als "extern aan hun netwerk". Zowel KBC als CBC rekenen sommige van hun klanten kosten aan als ze hun eigen geld afhalen van een Batopin-automaat. Dat zorgt uiteraard voor extra ergernis.

Petitie voor betere toegankelijkheid tot bankautomaten

Op dit moment lopen er gesprekken tussen regeringsvertegenwoordigers en de banksector. Samen met de organisaties Okra en Financité vragen wij minister van Financiën Van Peteghem, minister van Economie en Werk Dermagne en Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Bertrand dat:

  • er onmiddellijk een einde komt aan de verdwijning van geldautomaten;
  • we terugkeren naar het aantal automaten van 31 december 2021, gelijk verdeeld over het hele land;
  • de federale regering, bij gebrek aan een aanvaardbaar en bindend akkoord, overgaat tot wetgeving.

Teken onze petitie

Waarom je onze petitie tekent

Je ondertekent onze petitie omdat je vindt dat:

  • cash geld moet blijven bestaan;
  • iedereen altijd gemakkelijk toegang moet hebben tot cash geld;
  • de regering een bindend akkoord moet sluiten met de banksector waarbij voldoende bankautomaten worden verzekerd;
  • betalen met cash geld een vorm van privacy garandeert; als je overal elektronisch betaalt, weten banken precies waaraan je je geld uitgeeft.