Gerdoff

25 september 2019 Af te raden
Gerdoff
25 september 2019 Af te raden

[Update: 18 juli 2022]

Als je afgaat op de gebruiksaanwijzing bij Gerdoff, lijk je een goed middel in handen te hebben tegen brandend maagzuur. Wij raden dat product evenwel af.

Gerdoff werd door de firma op de markt gebracht als een medisch hulpmiddel.

Het bevat een combinatie van drie actieve bestanddelen: natriumhyaluronaat (10 mg), natriumchondroïtinesulfaat (400 mg) en aluminiumhydroxide (200 mg).

Volgens de firma dient dit middel voor de behandeling van brandend maagzuur.

De richtprijs

Gerdoff 20 kauwtabletten: € 13,96

Onze beoordeling

Waarom raden wij Gerdoff af?

De firma beweert dat twee van de actieve bestanddelen (chondroïtinesulfaat en hyaluronzuur) de slijmvlieslaag van de slokdarm en maag beschermen tegen een aanval van maagzuur en de beschadigde slijmvlieslaag herstellen. Uit een onafhankelijke studie van de werking van het preparaat, uitgevoerd in samenwerking met farmaceutische experts en pediaters van verschillende universiteiten, is echter gebleken dat het bewijs voor dit barrière-effect niet overtuigend is.

Het derde actieve bestanddeel, aluminiumhydroxide, is een maagzuurbinder (antacidum) die geschikt is voor milde tot sporadische klachten van brandend maagzuur. Aluminiumhydroxide kan bij langdurig gebruik evenwel constipatie veroorzaken.

Maar van het product zelf, dat dus diverse actieve bestanddelen combineert, kon de firma tot op heden geen wetenschappelijke studies voorleggen in verband met de werkzaamheid. Een klinische studie is lopende. 

Wij vragen ons af of er voldoende onderzoek werd verricht naar de veiligheid en de mogelijke bijwerkingen. Dat is cruciaal want gezien de actieve bestanddelen is er wel degelijk reden tot voorzichtigheid. Laboratoriumonderzoek laat bijvoorbeeld zien dat hyaluronzuur en chondroïtinesulfaat het potentieel hebben om de groei van tumorcellen te bevorderen. Reflux is meestal een chronische klacht. Er zijn helemaal geen gegevens van studies met Gerdoff bij langdurig gebruik.

Het traceren van bijwerkingen van een product als het eenmaal op de markt is, is sowieso niet evident, en zeker voor voorschriftvrije producten verre van optimaal. Voor geneesmiddelen zijn de regels hierover strenger dan voor medische hulpmiddelen.

Zolang de resultaten van de klinische studie niet gekend zijn, raden wij dit product af.

Is dit wel een medisch hulpmiddel?

Gerdoff mag volgens ons niet worden verkocht als een medisch hulpmiddel. De firma beweert weliswaar dat er een mechanische werking is, maar alle drie de bestanddelen kunnen farmacologisch reageren met het lichaam. Volgens onze analyse werkt dit product dan ook als een geneesmiddel. De Europese Commissie heeft in een aanbeveling trouwens geschreven dat maagzuurbinders (antacida) per definitie geneesmiddelen zijn.

Het product doet trouwens heel erg aan een geneesmiddel denken: op de verpakking staat een medische indicatie vermeld (brandend maagzuur) en in de verpakking zit een papier dat lijkt op een bijsluiter.

Firma’s kiezen graag voor het statuut van medisch hulpmiddel omdat ze dan niet moeten voldoen aan de veel strengere geneesmiddelenwetgeving en hun product daardoor onder meer veel sneller en eenvoudiger op de markt kunnen brengen dan een geneesmiddel.

Zijn er speciale regels bij het gebruik?

De gebruiksaanwijziging geeft aan dat het product mag worden gebruikt door volwassenen en door kinderen ouder dan 12 jaar. Tussen 6 en 12 jaar kan het in overleg met de arts.

Bij zwangerschap en borstvoeding moet je ook eerst een arts raadplegen.

Het product mag niet worden toegediend aan mensen met nierinsufficiëntie en hypofosfatemie (verlaagd fosfaatgehalte in het bloed).

Als je geneesmiddelen neemt, wordt aangeraden om die in te nemen ofwel één uur vóór de toediening van Gerdoff ofwel twee uur erna.

Is er een alternatief?

In feite is het niet altijd nodig om brandend maagzuur te behandelen. Soms verdwijnen de klachten vanzelf.

Het kan de moeite lonen om met eenvoudige maatregelen te beginnen: producten vermijden waarvan je weet dat ze klachten uitlokken, geen zware maaltijden nemen laat op de avond, slapen met een verhoogd hoofdeinde. Er is geen garantie dat het helpt, maar baat het niet, dan schaadt het niet. Stoppen met roken en afvallen als je te zwaar bent, kan mogelijk ook helpen.

Wil je toch medicatie? Als je slechts sporadisch last hebt, kun je in dat geval beter overwegen om een maagzuurbinder (antacidum) te nemen die als geneesmiddel is geregistreerd. Dergelijke middelen zijn vrij te koop in de apotheek. Bij frequente en zwaardere klachten zijn maagzuurremmers meer aangewezen.

Onze acties

  • Wij schreven de firma aan met onze opmerkingen. Ze kon echter geen studie voorleggen waarin het product werd bestudeerd en onderzocht. Ze beweert dat er klinische studies opgestart zijn maar die zijn nog lopende. Op dit moment beschikt ze niet over publicaties.
  • We stuurden ook een brief naar de Gemengde Commissie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (Fagg). Dat is een commissie die advies geeft wanneer twijfels bestaan over het statuut van een product.

Update

  • Dit product is in bespreking in de Gemengde Commissie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (Fagg). Op 18 juli 2022 wachten we nog steeds op feedback.