Nieuws

Viruprotect Coldspray tegen het coronavirus? Geen goed idee!

23 maart 2020

Heb je de advertenties voor Viruprotect Coldspray ook zien passeren? Ze doen uitschijnen je bescherming te bieden tegen het coronavirus. Geloof dit niet! Wij raden dit medische hulpmiddel af. Het is verre van bewezen dat het bescherming biedt. Bovendien zijn er een aantal bezorgdheden over de veiligheid. Wij dienden intussen klacht in bij het FAGG en de FOD Economie.

ViruProtect verkleint volgens de firma de kans op verkoudheid. Het product zou eveneens de duur van een verkoudheid verkorten, wanneer het in een vroege fase van de infectie wordt gebruikt. Verschillende bronnen promoten dit product echter ook als beschermingsmiddel tegen het coronavirus.

Geen bewijs voor effect

Er is geen bewijs dat ViruProtect het risico op infectie vermindert noch de duur ervan verkort. Er gebeurden wel enkele klinische studies, alleen bij volwassenen, maar de kwaliteit ervan is te laag om betrouwbare conclusies te trekken. Bovendien is de studie waarnaar wordt verwezen in de huidige reclames een in vitro-studie. Er werd dus niet getest op mensen, wat altijd nodig is om de werkzaamheid en veiligheid aan te tonen van een geneesmiddel. Er is geen enkele studie uitgevoerd naar de werkzaamheid van dit product bij het huidige coronavirus.

Veiligheid in vraag

Wij stellen ons niet enkel vragen bij de werkzaamheid van ViruProtect, maar ook bij de veiligheid ervan. Het product bevat immers trypsine, dat bekend staat om zijn eigenschap om eigen celweefsel te verteren en om in bepaalde omstandigheden ook virussen te activeren. Dat is bijvoorbeeld aangetoond voor het virus dat koortsblaasjes veroorzaakt. Trypsine kan ook de ontsteking van het slokdarmslijmvlies bij zuurbrand en reflux verergeren, en hoest veroorzaken en mogelijk heesheid.

Daarnaast kan deze stof interageren met bepaalde geneesmiddelen. Deze aspecten lijkt de firma niet te hebben geëvalueerd. Het traceren van bijwerkingen van een product als het eenmaal op de markt is, is sowieso niet evident, en zeker voor voorschriftvrije producten verre van optimaal. Voor geneesmiddelen zijn de regels hierover strenger dan voor medische hulpmiddelen, zoals ViruProtect. Zolang er niet meer wetenschappelijke kennis beschikbaar is over dit product, raden wij het af.

Medisch hulpmiddel versus geneesmiddel

ViruProtect is in ons land op de markt als medisch hulpmiddel. Onterecht volgens ons. Volgens onze analyse werkt dit product als een geneesmiddel: het heeft een chemische werking op het lichaam. Het bevat immers trypsine, een enzyme dat bij de mens vooral betrokken is bij de vertering, maar ook bij bepaalde interacties tussen cellen.Het product doet trouwens heel erg aan een geneesmiddel denken: het wordt toegediend via de mond, op de verpakking staat een medische indicatie vermeld (verkoudheid) en in de verpakking zit een papier dat lijkt op een bijsluiter.

Firma’s kiezen graag voor het statuut van medisch hulpmiddel omdat ze dan niet moeten voldoen aan de veel strengere geneesmiddelenwetgeving en hun product daardoor onder meer veel sneller en eenvoudiger op de markt kunnen brengen dan een geneesmiddel. Meer hierover vind je in ons dossier medische hulpmiddelen.

Naar het dossier medische hulpmiddelen

Onze acties

Naar aanleiding van de huidige reclames dienden wij klacht in bij het FAGG en de FOD economie. De huidige coronacrisis creëert immers heel wat angst onder de bevolking. Betrouwbare informatie is dan van het grootste belang. Het is onaanvaardbaar dat zo’n situatie wordt aangewend om een product te promoten.

We maakten onze bezorgdheden over dit product reeds vorig jaar over aan het FAGG. Volgens onze analyse is dit immers geen medisch hulpmiddel maar een geneesmiddel. De werkzaamheid, noch de veiligheid van dit middel zijn aangetoond.