Dossier

Wat is Long of Langdurige COVID?

09 september 2021
Long COVID

Na COVID-19 hebben sommige patiënten aanhoudende symptomen, zelfs als ze tijdens de acute fase slechts milde symptomen hadden. Langdurige of long COVID is nog niet duidelijk gedefinieerd en de oorzaken zijn vooralsnog deels ongekend.

Definitie

Covid-19 kan een grote impact hebben op haar slachtoffers, vooral bij risicogroepen. Maar ook besmette personen zonder ernstige symptomen kunnen na de ziekteperiode nog lang last hebben van het coronavirus. Deze ziekte wordt ‘Long COVID’ genoemd.

Omdat er nog niet veel over deze aandoening is geweten, staat de zorg en de ondersteuning bij een langdurige coronabesmetting dan ook nog niet op punt in België. Testaankoop vertelt je wat we vandaag wel al weten.

  • Hoe en waar is de coronacrisis begonnen?
  • Zorgt COVID-19 voor blijvende klachten?
  • Hoe wordt Long COVID vastgesteld?

Hoe en waar is de coronacrisis begonnen?

Even recapituleren: eind december 2019 wordt een nieuw coronavirus aangeduid als oorzaak van verschillende gevallen van longontsteking in China, meer bepaald in Wuhan. Dit coronavirus verspreidt zich snel over de landsgrenzen heen en veroorzaakt een pandemie. In februari 2020 doopt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de ziekte ‘COVID-19’ (coronavirus disease 2019). Het virus dat COVID-19 veroorzaakt, heet dan weer SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).

Begin september 2021 telde men wereldwijd meer dan 215 miljoen besmettingen met het coronavirus, en ruim 4,5 miljoen overlijdens.

Zorgt Covid-19 voor blijvende klachten?

Anderhalf jaar na de uitbraak van de pandemie wijzen steeds meer gegevens erop dat een aantal patiënten enige tijd na hun besmetting met het coronavirus aanhoudende of zelfs nieuwe symptomen vertonen, en dat tot maanden na hun genezing van de acute ziektefase. Dit wordt ‘long COVID’ of ‘langdurige COVID-19’ genoemd. Men gebruikt ook weleens de term ‘post-COVID’, wat niet wil zeggen dat de patiënt al genezen is, maar dat de acute fase van de ziekte voorbij is. Deze aandoening kan de levenskwaliteit ingrijpend beïnvloeden, zelfs bij mensen die slechts milde of geen symptomen gehad hebben.

Hoe wordt Long COVID vastgesteld?

De diagnose van langdurige COVID blijft vandaag echter moeilijk, omdat de oorzaak en de symptomen nog steeds (deels) onbekend zijn. Daardoor is een behandeling voor de langdurige gevolgen van corona nog niet volledig.