Nieuws

Betere terugbetaling psychologische hulp: mooi, maar we zijn er nog niet

05 augustus 2021
psycholoog

Vanaf september kunnen meer mensen bij een geconventioneerde psycholoog terecht voor betaalbare hulp. Een mooie stap vooruit. Maar er is méér nodig …

Op 1 september start een nieuwe RIZIV-conventie die psychologische zorg bij een geconventioneerde psycholoog betaalbaar zal maken voor een ruimere doelgroep.  Dus niet enkel voor mensen met bepaalde matige psychische problemen, zoals nu het geval is. Wat precies de voorwaarden zullen zijn, is nog niet duidelijk.

De concrete uitwerking is nog niet helemaal rond, maar we weten al dat het niet meer nodig zal zijn om eerst bij de huisarts langs te gaan voor een voorschrift. Een verandering die wij toejuichen. We klaagden al eerder aan dat die verplichte visite bij een arts een drempel voor sommige mensen.

“Ik ben voorzichtig positief. Dit lijkt een akkoord waar ik kan achterstaan, maar er is nog veel onduidelijk”, vertelde klinisch psychologe Annie van de Vijver ons (lees in TG 164 waarom ze de huidige regeling die nog tot 1 september loopt, maar niets vindt). 

De nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de psychologen zullen een pak beter zijn dan de huidige. Dat gaat er wellicht voor zorgen dat méér psychologen zich conventioneren. Dat zal hopelijk zorgen voor minder geografische obstakels. Nu moeten sommige mensen meer dan 30 km afleggen vooraleer ze een geconventioneerde psycholoog vinden bij wie ze terechtkunnen, stelden wij vast in een recente mystery-enquête

Een ander positief punt is dat ook groepssessies onder deze conventie terugbetaald kunnen worden. 

 

Ja, maar … 

Toch is er ook een “maar”:

  • In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, gaat het hier niet om een akkoord van onbepaalde duur. De regeling is beperkt tot eind 2023. Dan zal er een grondige evaluatie gemaakt worden. 
  • Voor dit project maakt de federale overheid € 151 miljoen vrij. Dat is bijna vier keer meer dan het voorziene budget voor de huidige regeling. Maar is het genoeg? Dat is nog steeds een pak minder dan de € 300 miljoen die volgens sommige studies nodig zijn om eerstelijnshulp goed te organiseren. Wat zal er gebeuren als het voorziene budget sneller op is dan gehoopt?
  • Vorig jaar keurde het parlement een voorstel van resolutie goed om tegen 2030 12 % van het federale gezondheidsbudget in de geestelijke gezondheidszorg te investeren. Zelfs met de extra middelen die nu worden vrijgemaakt, zijn we vermoedelijk nog steeds ver van dit doel verwijderd. We hopen dan ook dat de regering na deze inspanning niet op zijn lauweren zal gaan rusten en snel werk maakt van een concreet groeipad om tegen 2030 het vooropgestelde doel te behalen. 
  • Een uitgebreidere terugbetaling van klinisch psychologen, moet in onze ogen hand in hand gaan met de nodige opleiding en accreditering. Want we mogen ook de zorgkwaliteit niet uit het oog verliezen. Aan minister Vandenbroucke de vraag om ook op dit vlak de nodige maatregelen te treffen.