Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Dossier

Coronavaccins

23 november 2020

Verschillende kandidaat-vaccins zitten intussen in de laatste fase van hun onderzoek. En dat nog geen jaar na de eerste melding in Wuhan. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Deze snelheid mag de veiligheid en werkzaamheid niet in het gedrang brengen. Bovendien blijft ook de vraag hoeveel deze vaccins ons als maatschappij gaan kosten.

Inleiding

Na het coronavirus zelf, is de zoektocht naar een vaccin tegen dit hardnekkige virus wellicht één van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen maanden. Velen onder ons kijken immers reikhalzend uit naar de beschikbaarheid van zo’n vaccin in de hoop dat het een einde kan maken aan de dodental, aan de druk op onze gezondheidszorg en aan de strenge maatregelen die het sociale en economische leven gijzelen.

Nog niet meteen terug naar ons oude leven

Toch zal dat laatste helaas nog niet voor meteen zijn. Zelfs wanneer we uitgaan van het beste scenario, namelijk dat er zoals voormalig minister van Volksgezondheid De Block te kennen gaf in maart een coronavaccin beschikbaar zullen zijn, dan nog zullen we niet van de ene dag op de andere alle voorzorgsmaatregelen overboord kunnen gooien.
Eerst en vooral omdat er in de beginfase hoe dan ook onvoldoende vaccins beschikbaar zullen zijn om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Volgens de cijfers van het geneesmiddelenagentschap, zal ons land het in die eerste vaccinatiefase moeten stellen met 1,5 miljoen vaccins. Wetende dat verschillende kandidaat-vaccins twee dosissen vragen, zullen in eerste instantie dus hooguit 750 000 burgers gevaccineerd kunnen worden.

Bovendien zijn op dit moment de onderzoeken voor alle kandidaat-vaccins ook nog lopende. Het blijft dus koffiedik kijken hoe goed een vaccin ons zal beschermen en tegen wat dan exact? Zullen we eens we gevaccineerd zijn niet meer besmet kunnen geraken met corona? Of zullen we er niet meer door in het ziekenhuis belanden? Het zijn allemaal vragen die wellicht op het moment van commercialisatie nog onbeantwoord zullen blijven. Verdere opvolging is dus vereist. Pas wanneer we een vaccin hebben dat ons voor 80 % beschermt tegen infectie én wanneer 75 % van de bevolking gevaccineerd is, kunnen we terugkeren naar het oude normaal.

We trachten in dit dossier alvast, in de mate van het mogelijk, een aantal prangende vragen te beantwoorden over de coronavaccins.