Dossier

Coronavaccins

22 december 2021

Bijna twee jaar houdt het coronavirus ons al in de ban. Aan een ongeziene snelheid werden er nieuwe vaccins ontwikkeld. Maar dat brengt natuurlijk de nodige vragen met zich mee. In dit dossier beantwoorden we alvast een aantal veelvoorkomende vragen.

Inleiding

Na het coronavirus zelf, is de vaccinatie tegen dit hardnekkige virus wellicht één van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen maanden. Velen onder ons hopen immers dat de vaccins een einde kunnen maken aan het dodental, aan de druk op onze gezondheidszorg en aan de strenge maatregelen die het sociale en economische leven gijzelen.

Nog niet meteen terug naar ons oude leven

Toch zal dat laatste helaas nog niet voor meteen zijn. Zelfs nu de vaccinatiecampagne gestart is, kunnen we nog niet van de ene dag op de andere alle voorzorgsmaatregelen overboord gooien.
Eerst en vooral omdat er op dit moment hoe dan ook onvoldoende vaccins beschikbaar zijn om aan de wereldwijde vraag te voldoen.

De eerste vaccins lijken de meeste mensen te beschermen tegen symptomen van het coronavirus. Toch blijven heel wat vragen nog altijd onbeantwoord. Zullen we eens we gevaccineerd zijn niet meer besmet kunnen geraken met het coronavirus? Of zullen we er niet meer door in het ziekenhuis belanden? Zullen we het virus zelf nog kunnen overdragen? En hoe lang zal een vaccin ons beschermen? Ook blijft het koffiedik kijken of er bijwerkingen optreden op langere termijn en ook over eventuele zeldzame bijwerkingen is voorlopig nog niets geweten. Verdere opvolging is dus vereist. Pas wanneer we een vaccin hebben dat voldoende effect heeft op transmissie én voldoende mensen gevaccineerd zijn om groepsimmuniteit te bekomen, kunnen we terugkeren naar het oude normaal.

We trachten in dit dossier alvast, in de mate van het mogelijke, een aantal prangende vragen te beantwoorden over de coronavaccins.