Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Het corona-effect: helft paste al gewoonten aan

11 maart 2020

Bijna de helft van de Belgen heeft al één of meerdere aspecten van zijn of haar dagelijkse leven aangepast, om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Verontrustend is wel dat meer dan één op de drie zich slecht of niet geïnformeerd voelt over het virus. Tijd voor eenduidige communicatie!

Bijna 90 % van de Belgen volgt (deels) de raadgevingen van de FOD Volksgezondheid aangaande het coronavirus: regelmatig de handen wassen, mond en neus bedekken bij het hoesten of niezen, nauw contact vermijden met zieke personen enz. Dat blijkt uit onze bevraging van een representatieve steekproef van 1 000 Belgen tussen 18 en 74 jaar tussen 5 en 9 maart. Tegelijkertijd voelt meer dan een derde zich niet goed genoeg geïnformeerd over het virus.

Aangepast leven

45 %, bijna de helft dus, zegt bovendien zijn of haar dagelijkse gewoonten te hebben aangepast. Ze mijden drukke plaatsen (28 %), reizen (23 %) en openbaar vervoer (16 %). 41 % deed reeds aankopen om het virus te voorkomen: 32 % van de Belgen kocht desinfecterende handzeep, 8 % heeft zich een mondmasker aangeschaft en 9 % sloeg grotere hoeveelheden voedsel en water in. Zes op de tien Belgen verklaarde tot slot dat het coronavirus al enige impact heeft gehad op hun financiële situatie.

Vooral Brusselaars nemen de aanbevelingen serieus. Het zijn dan ook de inwoners van onze hoofdstad die het meest vrezen dat zijzelf of iemand uit hun directe omgeving besmet zouden worden: 52 % tegenover 40 % in Wallonië en 42 % in Vlaanderen.

Belgen in het ongewisse 

Dat de Belg het virus serieus neemt en maatregelen treft, is natuurlijk een goede zaak, maar onze enquête bracht ook een gebrek aan duidelijke informatie aan het licht. Meer dan één op de drie respondenten (38 %) zegt zich slecht of helemaal niet geïnformeerd te voelen over het virus (overdraagbaarheid van het virus, sterftegraad, incubatieperiode enz.).

63% vindt de berichtgeving in de media over het coronavirus dan ook te alarmerend. De communicatie van de overheid daarentegen wordt bestempeld als voldoende door bijna de helft van de respondenten, terwijl één op de drie die te geruststellend vindt. We zien soortgelijke cijfers bij het vertrouwen in de overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan: 36 % van de respondenten gelooft dat dit efficiënt gebeurt, 35 % net niet.

Correcte info aub!

Op basis van deze bevindingen vragen wij de overheidsinstanties om zo regelmatig en correct mogelijk te communiceren over de door België genomen maatregelen. De nieuwe campagne van de FOD Volksgezondheid, waarin essentiële hygiënemaatregelen worden gepromoot, vinden wij alvast een mooi initiatief.

Toch vragen we ook vooral de media om coherent over het coronavirus te berichten en vooral geen sfeer van paniek te scheppen.

User name

Deelnemen aan de discussie

Neem deel aan dit gesprek door je vraag of commentaar in onze community  Voeding & gezondheid te stellen

 12 reacties

User name
PRESENT BRIGITTA
28/03/2020

Als bedrijven die niet cruciaal zijn openblijven dan gaat de verspreiding van covid19gewoon verder gaan. Er zijn altijd mensen die de regels niet te nauw nemen en ook ziek komen werken.. En mensen verraden elkaar niet door loyaliteit en angst voor represailles. Ge moet wel In U kot blijven maar mag wel gaan werken, je kan toch ook bij elkaar komen en de veiligheidsnormen respecteren? Ik respecteer alle normen maar loop een enorm risi o op het werk en ben bang dat ik besmet zal worden en het overdragen naar mijn schoonmoeder van 86, mijn kleinkind dat suiker heeft mijzelf (57jaar)en mijn man die al drie keer een zware longontsteking gehad heeft.
Dat moest me toch even van het hart!
Grjs

User name Moderator
Bertrand | Moderator
31/03/2020

Ieder heeft er inderdaad zijn eigen verantwoordelijkheid in. Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. ^Bertrand

User name
GILBERT MARTIN
30/03/2020

vraagje, mag ik naar aveve rijden om zaaigoed te kopen,want mijn serre is mooi maar zonder zaad zal er niet veel groeien (afstand ong 10km enkel)

User name Moderator
Bertrand | Moderator
31/03/2020

Goeie vraag! Dit mag voorlopig niet omdat het over een niet-essentiële verplaatsing gaat. ^Bertrand

User name
MICHEL DE SCHEPPER
30/03/2020

Hallo,
Wanneer ik boodschappen doe, neem ik voorverpakte en niet voorverpakte (bv. groenten en fruit) artikelen mee. Die kunnen dus al aangeraakt zijn door andere (eventueel besmette personen). Hoe ga ik daarmee om? Ontsmetten of afkuisen met een bepaald product, of gewoon negeren en handen wassen?

User name Moderator
Bertrand | Moderator
31/03/2020

Het is best om ook de voeding inderdaad te wassen met water en zeep zodat je het risico verder kan verkleinen. ^Wim

User name
MICHEL DE SCHEPPER
30/03/2020

Hallo,
Wanneer ik boodschappen doe, neem ik voorverpakte en niet voorverpakte (bv. groenten en fruit) artikelen mee. Die kunnen dus al aangeraakt zijn door andere (eventueel besmette personen). Hoe ga ik daarmee om? Ontsmetten of afkuisen met een bepaald product, of
gewoon negeren en handen wassen?

User name
DIDIER LANGASKENS
31/03/2020

Volgens de viroloog Van Ranst, hoef je niet overbezorgd te zijn bij het winkelen. Over los fruit deelde hij mee deze goed af te spoelen en over verpakte voeding zei hij dat de kans bijzonder klein is dat daar het virus op zou aanwezig zijn. Handen wassen na het winkelen blijft natuurijk de hoogste prioriteit!

User name Moderator
Bertrand | Moderator
31/03/2020

Toch doe je het beter wel omdat het virus niet in je voeding zit, maar het wel even kan overleven op de voeding. Je vindt meer info in dit artikel dat we daarover publiceerden: https://bit.ly/3avxe3i ^Wim

User name
RENAAT ILIANO
31/03/2020

Er zijn heel wat verplichtingen in verband met de verspreiding van het coronavirus. Heel terecht ook al gaan ze soms wel heel ver. Begrijp niet waarom men niet iedereen verplicht om in de omgeving van andere personen (warenhuizen, winkels, enz) een mondmasker te dragen. Bij gebrek eraan zijn er andere mogelijkheden (sjaal, hoge kraag, desnoods zakdoek met elastiekjes). Mijn dochter, die geen naaister is, heeft zelf mondmaskers gemaakt. Ook al beschermd het drager ervan niet, het zou op zijn minst de verspreiding tegen gaan.

User name Moderator
Bertrand | Moderator
31/03/2020

We hebben een interessant artikel gemaakt over het nut van de verschillende mondmaskers, ik geef je even de link mee: https://bit.ly/3bFYCvS ^Bertrand

User name Moderator
Bertrand | Moderator
31/03/2020

Dat heeft weinig zin omdat mondmaskers van niet erg nuttig zijn om een infectie met het coronavirus te voorkomen. Je handen wassen is veel effectiever. ^Bertrand