Nieuws

Het corona-effect: helft paste al gewoonten aan

11 maart 2020

Bijna de helft van de Belgen heeft al één of meerdere aspecten van zijn of haar dagelijkse leven aangepast, om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Verontrustend is wel dat meer dan één op de drie zich slecht of niet geïnformeerd voelt over het virus. Tijd voor eenduidige communicatie!

Bijna 90 % van de Belgen volgt (deels) de raadgevingen van de FOD Volksgezondheid aangaande het coronavirus: regelmatig de handen wassen, mond en neus bedekken bij het hoesten of niezen, nauw contact vermijden met zieke personen enz. Dat blijkt uit onze bevraging van een representatieve steekproef van 1 000 Belgen tussen 18 en 74 jaar tussen 5 en 9 maart. Tegelijkertijd voelt meer dan een derde zich niet goed genoeg geïnformeerd over het virus.

Aangepast leven

45 %, bijna de helft dus, zegt bovendien zijn of haar dagelijkse gewoonten te hebben aangepast. Ze mijden drukke plaatsen (28 %), reizen (23 %) en openbaar vervoer (16 %). 41 % deed reeds aankopen om het virus te voorkomen: 32 % van de Belgen kocht desinfecterende handzeep, 8 % heeft zich een mondmasker aangeschaft en 9 % sloeg grotere hoeveelheden voedsel en water in. Zes op de tien Belgen verklaarde tot slot dat het coronavirus al enige impact heeft gehad op hun financiële situatie.

Vooral Brusselaars nemen de aanbevelingen serieus. Het zijn dan ook de inwoners van onze hoofdstad die het meest vrezen dat zijzelf of iemand uit hun directe omgeving besmet zouden worden: 52 % tegenover 40 % in Wallonië en 42 % in Vlaanderen.

Belgen in het ongewisse 

Dat de Belg het virus serieus neemt en maatregelen treft, is natuurlijk een goede zaak, maar onze enquête bracht ook een gebrek aan duidelijke informatie aan het licht. Meer dan één op de drie respondenten (38 %) zegt zich slecht of helemaal niet geïnformeerd te voelen over het virus (overdraagbaarheid van het virus, sterftegraad, incubatieperiode enz.).

63% vindt de berichtgeving in de media over het coronavirus dan ook te alarmerend. De communicatie van de overheid daarentegen wordt bestempeld als voldoende door bijna de helft van de respondenten, terwijl één op de drie die te geruststellend vindt. We zien soortgelijke cijfers bij het vertrouwen in de overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan: 36 % van de respondenten gelooft dat dit efficiënt gebeurt, 35 % net niet.

Correcte info aub!

Op basis van deze bevindingen vragen wij de overheidsinstanties om zo regelmatig en correct mogelijk te communiceren over de door België genomen maatregelen. De nieuwe campagne van de FOD Volksgezondheid, waarin essentiële hygiënemaatregelen worden gepromoot, vinden wij alvast een mooi initiatief.

Toch vragen we ook vooral de media om coherent over het coronavirus te berichten en vooral geen sfeer van paniek te scheppen.