Nieuws

5G veroorzaakt geen corona

27 maart 2020

Op het internet circuleren verontrustende berichten waarin wordt beweerd dat de symptomen van het nieuwe coronavirus eigenlijk het gevolg zouden zijn van blootstelling aan 5G-straling. Geloof er echter niets van, het gaat om fake news.

Kwatongen op het internet beweren dat de ernstige ademhalingsproblemen van de vele zieken niet worden veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, maar door 5G-straling. Door die straling zou zuurstof zich niet kunnen binden aan het hemoglobine in onze rode bloedcellen, en op die manier leiden tot ademhalingsklachten.

Meer nog, het virus zou helemaal niet bestaan, maar een smoesje zijn om de schade te verdoezelen die 5G aanricht. Bovendien zijn de vaccins waaraan momenteel wordt gewerkt, eigenlijk elektronische chips die zullen worden geïmplanteerd om mensen permanent te controleren. Geloof echter niets van zulke filmpjes en berichten op sociale media, er is niets van aan. 

Het coronavirus bestaat écht

Het nieuwe coronavirus, dat de naam SARS-CoV-2 kreeg, bestaat wel degelijk. Onderzoekers konden het genetisch materiaal van dit virus isoleren en vergelijken met andere virussen uit de familie van coronavirussen, zoals de SARS- en MERS-virussen van enkele jaren geleden.

Op die manier konden ze zelfs aantonen dat het virus natuurlijk is geëvolueerd, en onmogelijk in een labo kan gemaakt zijn. Het is dus ook geen massavernietigingswapen dat ontsnapt is uit een labo, zoals sommige valse berichten suggereren. Ontdek in ons onlinedossier hoe je fake news herkent.

Naar het dossier fake news

5G is geen reden tot ongerustheid

Dat er geen enkel verband bestaat tussen 5G en corona is dus geruststellend, maar zijn er misschien andere redenen om ons ongerust te maken over 5G? Helemaal niet! 5G-netwerken maken gebruik van radiogolven, net als 2G-, 3G- en 4G-netwerken, radio en tv.

De laatste 20 jaar is er heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidseffecten van dit soort straling. Daaruit kan worden besloten dat er, zowel op korte als op middellange termijn, geen bewijs is dat de straling van mobiele telefoons of zendmasten gezondheidseffecten zoals kanker, slaapstoornissen, onvruchtbaarheid of dergelijke zou veroorzaken. En dus ook geen ernstige ademhalingsproblemen.

Op langere termijn, pakweg 50 à 60 jaar, kunnen we nog geen harde uitspraken doen omdat mobiele telefonie zo lang nog niet bestaat. Daar is dus meer onderzoek voor nodig. 

Meer info over wat 5G is, waarom er zoveel verontrustende berichten hierover circuleren, en wat de stand van zaken is in België, lees je in ons dossier over 5G

Naar het dossier 5G