Dossier

Stapsgewijs renoveren: weloverwogen aanpakken

31 augustus 2020
renovating insulating a house

Tegen 2050 moet de gemiddelde CO2-uitstoot voor het totale gebouwenpark met ongeveer 90 % zakken ten opzichte van het referentiejaar 1990. Daarom moeten alle woningen, ook de bestaande, op termijn bijna energieneutraal worden. Hoe pak je dat aan?

Gebouwschil en technieken

Voor een renovatie ben je veelal niet EPB-plichtig. Dat is pas het geval bij een zgn. “ingrijpende energetische renovatie”. Dat betekent daarom niet dat je niet ambitieus kunt zijn.

Je kunt een voorbeeld nemen aan de waarden voor warmteverliezen langs de diverse buitenvlakken van de woning zoals die gelden voor nieuwbouwwoningen (zie ook ons dossier “Welke eisen voor een nieuwbouw?”).

Eerst de gebouwschil

Het komt er hoe dan ook steeds op aan om eerst de energiebehoefte in de woning zoveel mogelijk te doen dalen, voornamelijk door een betere isolatie en de plaatsing van performanter schrijnwerk en hoogrendementsglas. Tegelijk moet je de luchtdichtheid verzorgen en naarmate je renoveert ook beter ventileren.

Daarna de verwarming

Nadat de woning goed is geïsoleerd, kun je opteren voor een verwarmingsinstallatie met een lager vermogen. Hierbij heb je in essentie de keuze tussen een condensatieketel en een warmtepomp. Die laatste zal helpen om fossielarmer te verwarmen.

Raadgevingen per bouwdeel

Behalve een juiste volgorde van de werken, komt het eropaan om voor elk onderdeel van de woning de juiste aanpak te kiezen.
We doen jou hier per bouwdeel een aantal raadgevingen aan de hand, zonder evenwel al te diep in technische details te gaan. Die vind je wel vaak terug in onze dossiers, die je rechts vermeld ziet staan.