Dossier

Glas en schrijnwerk

15 februari 2019
chassis

Bij nieuwbouw of renovatie kost de plaatsing van nieuwe ramen en deuren al gauw € 10 000 tot € 20 000 en meer. Bovendien is het een beslissing die je veelal maar 1 of 2 keer in jouw leven neemt. Jouw keuze kan dan ook beter meteen de goede zijn.

Van enkel glas naar hoogrendementsglas

Tegen 2020 moeten de ramen van de Vlaamse woningen minstens dubbel glas hebben. De aanwezigheid van enkel glas zal dan doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit en zou vanaf 2023 ertoe kunnen lieden dat de woning ongeschikt voor bewoning wordt verklaard. Dat is natuurlijk een argument om enkel glas te bannen, maar het mag ook duidelijk zijn hoe energieverkwistend enkel glas is, met een verlies dat per m² kan oplopen tot € 20 per jaar. Tegelijk zul je in de buurt van enkel glas al gauw een koudegevoel ervaren. Uit een recente studie blijkt bovendien dat woningen met nog enkel glas een lagere verkoopwaarde hebben (zo’n 5 % lager) dan woningen met minstens dubbel glas.

 

 

Het normale dubbele glas raakte ingeburgerd in de jaren ‘80 en ’90. Maar dat scoort minder goed op het vlak van energiebesparing en wooncomfort dan het hoogrendementsglas dat nu standaard wordt gebruikt bij nieuwbouwwoningen en renovatie. Hoogrendementsglas isoleert 2 tot 3 keer beter dan gewoon dubbel glas en ruim 5 keer beter dan enkel glas. Dat komt onder meer doordat de spouw tussen de twee glasplaten gevuld is met een edelgas (argon of het duurdere krypton) in plaats van lucht, en de aanwezigheid van een metalen coating tegen een van de glasbladen, waardoor minder stralingswarmte uit de woning kan ontsnappen.
Dat effect wordt nog versterkt bij drievoudige beglazing. Daar heb je 3 glasbladen, waarvan er twee met een metalen coating zijn bekleed.

 

De temperatuur aan de binnenkant van het glas volgens het soort beglazing, bv. bij een buitentemperatuur van 0°C en een binnentemperatuur van 20°C in de woning. Dat verklaart het koudegevoel dat je kunt ervaren van enkel of klassiek dubbel glas. 

Het warmteverlies dat optreedt via glas wordt uitgedrukt aan de hand van de U-waarde (in watt per vierkante meter per graad (K) verschil tussen binnen en buiten). Hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte er verloren gaat. Zo heeft enkel glas een U-waarde van 5,8 W/m².K en klassiek dubbel glas een U-waarde rond 3. Hoogrendementsglas heeft nu doorgaans een U-waarde van 1,1 of 1,0. Soms helpen warm edge-afstandhouders om de waarde te optimaliseren; deze elementen langs de randen van de glasplaten later minder warmte door dan gewone afstandhouders. Drievoudige beglazing haalt een U-waarde van om en bij de 0,6 W/m².K.

 

De samenstelling van de beglazing wordt bepaald door de dikte van de opeenvolgende glasbladen, uitgedrukt in mm en gescheiden door een koppelteken of schuine streep, te beginnen aan de buitenkant. Een voorbeeld: "4-15-6" staat voor dubbel glas met een buitenglasblad van 4 mm dik, een lucht- of gaslaag van 15 mm dik en een binnenglasblad van 6 mm dik.