Dossier

Een warmtepomp voor jouw verwarming

23 mei 2022
warmtepomp externe warmtebron

Als Europa klimaatneutraal wil worden en als op termijn fossiele brandstoffen zoals gas en stookolie worden uitgefaseerd, zul je veelal moeten verwarmen met een warmtepomp die op elektriciteit werkt. Die kan trouwens nu al vaak een goede keuze zijn. Het komt erop aan om de woning eerst goed te isoleren.

Waarom een warmtepomp?

Europa beoogt klimaatneutraliteit tegen 2050. Daardoor zal ook het soort verwarming in onze huizen veranderen.

Alternatief voor collectief warmtenet

Voor wie niet in aanmerking komt om zijn verwarming aangekoppeld te zien op een warmtenet, waarbij de restwarmte geproduceerd door bijvoorbeeld afvalverbranding wordt benut om een hele wijk van warmte te voorzien, zal de warmtepomp op termijn het voornaamste alternatief zijn. Uit recente cijfers voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen blijkt die nu al in een kwart van de gevallen voor de verwarming van de woning in te staan. Dat ze moeite heeft om verder door te breken, zeker bij renovatie, heeft veel te maken met de hoge investering die ze vergt in vergelijking met een condensatieketel, en het feit dat gas en stookolie op dit ogenblik veel goedkoper zijn dan elektriciteit.

Uitfasering van fossiele brandstoffen

De gewestelijke overheden willen die fossiele brandstoffen echter op termijn bannen.

Zo mag je bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties in Vlaanderen al geen stookolieketels meer plaatsen sinds 2021. Intussen mogen in Vlaanderen nergens nog nieuwe stookolieketels worden geplaatst. En sinds begin 2021 wordt geen aardgasaansluiting meer voorzien in nieuwe grote verkavelingen in Vlaanderen.

Brussel geeft nu al premies om je stookolieketel te vervangen en voorziet een definitieve ban erop vanaf 2025.

Vanaf 2035 zou België sowieso de verkoop van stookolieketels verbieden. Er komt dus druk op de fossiele ketel.

Warmtepomp: hoe te kiezen?

We maken je hier wegwijs in het hoe en waarom van een warmtepomp.