Dossier

Wegwijs in woon-, energie- of verbouwpremies en andere financiële hulp

10 februari 2023
verbouwpremie renovatiepremie fiscaal voordeel verlaagde tarief btw

Bij tal van werken aan de woning om die gezonder, energiezuiniger of comfortabeler te maken kom je soms in aanmerking voor premies, een verlaagd btw-tarief, belastingvoordeel of andere financiële steun. In deze wirwar van steunmaatregelen zetten we je op weg.

Premies en andere voordelen

 

Een gezonde, energiezuinige woning werkt een lage energiefactuur in de hand. Bovendien moeten de woningen in de drie Gewesten in ons land op termijn bijna energieneutraal worden. Vaak zijn daartoe forse ingrepen nodig en die kunnen flink wat geld kosten. Gelukkig is er voorzien in tal van steunmaatregelen. Alleen moet je van hun bestaan afweten en doorhebben voor welke je in aanmerking komt.

Wij kunnen je trouwens helpen om de juiste prioriteiten te stellen en jouw renovatiewerken in de juiste volgorde aan te pakken.

3 stappen om je energiekosten te verlagen

Bel ons voor al je vragen over premies

Wel of geen recht op een premie van de overheid voor je bouw- of verbouwwerken? Voor welke premies? Wij zetten je graag op weg in de wirwar van steunmaatregelen.

BEL ONS OP 0800 50 020

Een eengemaakt premiestelsel in elk Gewest

Het zijn vooral de Gewesten die hun inwoners met financiële stimuli proberen aan te moedigen om hun woningen energiezuiniger te maken en ook in een kwalitatief goede staat te brengen.

Goed nieuws is alvast dat intussen in de drie Gewesten de stelsels van de isolatie- of energiepremies enerzijds en de renovatiepremies anderzijds zijn samengesmolten. Je kunt dus niet alleen premies in de wacht slepen als je je woning (beter) isoleert of opteert voor systemen van hernieuwbare energie, maar onder meer ook om je elektrische installatie (in de 3 Gewesten), je sanitaire installatie (Vlaanderen en Brussel) of je gasinstallatie (Wallonië) in orde te brengen. Verder worden ook vochtbestrijding of stabiliteitswerken financieel gesteund.

Dit is slechts een greep uit het aanbod. Voor een volledig overzicht kun je terecht op de websites van de Gewesten:

Helaas zijn niet alle premies in dit unieke premiestelsel ondergebracht. Dit dossier maakt je wegwijs in de verschillende stelsels.

Sommige premies zijn tijdelijk

Geregeld worden er wijzigingen aan de gewestelijke premiestelsels aangebracht, zeker in tijden van energiecrisis. Via de bovenstaande websites heb je steeds de meest recente informatie onder ogen.

Hou er rekening mee dat sommige premies wel eens kunnen wegvallen, of vooral dat het bedrag ervan in de loop der tijd kan veranderen. Enkele voorbeelden.

  • Vlaanderen kent een tijdelijke premie voor dak- of zoldervloerisolatie voor doe-het-zelvers toe tot 30.04.2023.
  • In Vlaanderen is de premie voor zonnepanelen verlaagd tegenover vorig jaar en zal die in 2024 verder dalen. De premie voor de thuisbatterij komt vervroegd ten einde (geen meer bij een keuring na 31.03.2023).
  • De percentages van de premies voor de laagste en middelste inkomenscategorieën zullen voor aanvragen in 2024 zakken van 50 % naar 35 % (voor de laagste inkomens) en van 35 % naar 25 % (voor de middelste inkomens).
  • In het Brussels Gewest zijn de premies voor dakisolatie dit jaar gestegen ten opzichte van vorig jaar, althans voor de laagste twee inkomenscategorieën. Omgekeerd is er geen premie meer voor een verwarmingsketel (tenzij, tot nader order, bij vervanging van een oud model van meer dan 20 jaar via Sibelga en de gasfederatie (www.gas.be)). De premies voor een warmtepomp zijn dan weer gestegen.
  • Het Waalse premiestelsel voor de plaatsing van systemen van hernieuwbare energie voor verwarming of de aanmaak van warm water waarbij geen voorafgaande woonaudit vereist is, geldt tot 30.06.2023.

Belastingvoordeel en verlaagd btw-tarief

De federale overheid doet ook een duit in het zakje, met een verlaagd btw-tarief van 6 % voor een aantal werken.

Bovendien geldt, in principe tot eind 2023, een verlaagd btw-tarief van 6 % voor de plaatsing van systemen van hernieuwbare energie, ook als de woning jonger is dan 10 jaar. Tot dezelfde datum geldt ook de uitbreiding over heel België van het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw.

In het Waals Gewest geldt tot nader order ook een belastingvoordeel voor dakisolatie.

De premiestelsels en andere financiële steun van naderbij bekeken

We geven je hier meer inzicht in de beschikbare financiële hulp aan de hand van 10 vragen. Zo vind je sneller de gewenste info.

1. Voor welke werken zijn er woon- en verbouwpremies?

Er zijn niet alleen premies voor energiebesparende ingrepen maar ook voor onder meer het in orde brengen van de elektrische en andere technische installaties of nog voor de aanpak van vocht- en stabiliteitsproblemen. Lees er hier meer over.

2. Zijn er woon- of verbouwpremies als je zelf de werken uitvoert?

Meestal moet je de werken door een vakman laten uitvoeren als je aanspraak wilt maken op een woon- of verbouwpremie. Maar in sommige gevallen is er ook voor de doe-het-zelver een financieel steuntje in de rug weggelegd. Welk precies, dat lees je hier.

3. Kun je belastingvoordeel genieten bij renovaties?

Belastingvoordeel voor energiebesparende maatregelen bestaat nagenoeg niet meer. Al geldt er nog een uitzondering, met name voor dakisolatie in het Waals Gewest. Lees hier welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

4. Hoe oud moet de woning zijn om financiële steun bij de werken te kunnen genieten?

Nieuwbouwwoningen moeten sowieso heel energiezuinig worden gebouwd. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de financiële steun vooral voor oudere woningen is bedoeld. Maar hoe oud precies? En kom je in een nieuwbouw dan voor geen enkele premie in aanmerking? Ontdek wat de regels zijn in jouw Gewest.

5. Speelt het gezinsinkomen een rol voor het bedrag van de woon- of verbouwpremie?

Veelal bepaalt het gezinsinkomen de hoogte van het bedrag van de woon- of verbouwingspremie. Elk Gewest heeft daarbij zijn eigen regels. Je leest er hier meer over.

6. Kom je als huurder in aanmerking voor woon- of verbouwpremies?

De meeste woon- of verbouwpremies gaan uiteraard naar eigenaars. Maar soms kunnen ook huurders er aanspraak op maken. Lees hier wat voor jouw Gewest van toepassing is.

7. Moet je toestemming vragen alvorens de renovatiewerken aan te vatten?

Als je in aanmerking wilt komen voor een woon- of verbouwpremie moet je veelal niets op voorhand aanvragen, behalve in Wallonië. Daar moet je in tal van situaties eerst een woonauditeur of schatter laten langskomen. Je leest er hier meer over.

8. Hoeveel tijd heb je om je woon- of verbouwpremie aan te vragen?

Het zou spijtig zijn dat je in aanmerking komt voor een woon- of verbouwpremie, maar dat je die misloopt omdat je ze te laat aanvraagt. Je moet je aanvraag inderdaad steeds binnen een bepaalde termijn indienen. We vertellen je hier waarop te letten.

9. Kun je soms goedkoop lenen voor verbouwingen?

Als je gaat verbouwen, kun je in heel wat gevallen een voordelige lening in de wacht slepen. Soms is die lening zelfs renteloos. Hoeveel je daarbij maximaal kunt ontlenen, lees je hier.

10. Kun je een verlaagd btw-tarief genieten voor verbouwingen?

Het normale btw-tarief is 21 %. Maar soms kom je in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 6 %. Er geldt bovendien tijdelijk een verlaagd btw-tarief voor de plaatsing van systemen van hernieuwbare energie. Welke werken allemaal recht geven op 6 % btw ontdek je hier.