Dossier

Isolatie van leidingen

11 februari 2014
isolatie

Geen enkele isolerende ingreep is rendabeler dan jouw verwarmingsleidingen te isoleren. Je kan er jaarlijks € 150 en meer mee besparen.

Inleiding

De verwarmingsleidingen in huis lopen over ettelijke meters tussen de ketel en de radiatoren. Volgens onze berekeningen kan er in onverwarmde ruimten jaarlijks (een equivalent van) gemiddeld 12 à 14 liter stookolie verloren gaan per meter niet-geïsoleerde leiding van 28 mm diameter. Dat komt neer op een verlies van € 10 à € 12 per meter. Uiteraard hangen de verliezen ook af van de diameter van de verwarmingsleidingen. Bij een leiding met een diameter van 48 mm ligt het verlies drie keer hoger dan bij leidingen van 22 mm.

Isoleren is dus de boodschap. In alle omstandigheden mag je ervan uitgaan dat je de investering in leidingisolatie er in hooguit 1 jaar al zal hebben uitgehaald. Vanaf het tweede jaar boek je pure winst. Een winst die op jaarbasis kan oplopen tot € 150 en meer.