Dossier

Welke eisen voor een nieuwbouw?

15 januari 2021
epb

Door de alsmaar striktere en strengere eisen op het vlak van de energieprestaties – beter gekend als EPB - moet je doordacht en zorgvuldig te werk gaan bij het ontwerp en de uitvoering van een nieuwbouwwoning, zeker als die bijna energieneutraal (BEN) moet zijn. Wij helpen jou op weg.

 

Steeds minder energie verbruiken

In ons land kwam het Waals Gewest in 1985 als eerste op de proppen met een regelgeving over isolatie. Later werden afzonderlijke minimale isolatiewaarden voor muren en daken opgelegd. Zo verplichtte Vlaanderen in 1992 minstens 4 cm isolatie in spouwmuren en ongeveer 8 cm voor daken. De andere gewesten hanteerden op hun beurt vergelijkbare eisen.

Energieprestaties van gebouwen

De echte aanzet naar meer energiezuinige woningen kwam er met een Europese richtlijn uit 2002, die zich boog over de energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn lag aan de basis van onze huidige energieprestatiecertificaten (EPC) voor bestaande woningen en de EPB-regelgeving voor nieuwe woningen en ingrijpende energetische renovaties. EPB is trouwens de afkorting voor Energieprestaties en Binnenklimaat.

De eerste EPB-regelgeving kwam er concreet vanaf 2006 in Vlaanderen en vanaf 2008 in de andere gewesten.

Bijna energieneutraal of BEN

De eisen zijn gaandeweg steeds strenger geworden. Vanaf 2021 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal (BEN) zijn. Die eis is een uitvloeisel van een meer recente Europese richtlijn.

Het Brussels Gewest heeft hier in 2015 al op geanticipeerd door toen eisen in te voeren die hun inspiratie halen uit het passieflabel. Dat verklaart waarom er in het Brussels Gewest geen sprake is van BEN (bijna energieneutraal) of QZEN (quasi zéro énergie), maar gewoon van NZEB (de Engelse afkorting van Nearly Zero Energy Building, zoals het streefdoel wordt genoemd in de Europese richtlijn).

Daarbij is het de bedoeling dat de resterende vraag naar energie voor de woning in de mate van het mogelijke wordt gecompenseerd door een systeem van hernieuwbare energie.

Nu geeft een Europese richtlijn een aantal impulsen en is ze richtinggevend. Maar de uitwerking van meer gedetailleerde technische voorschriften laat Europa aan de lidstaten over, en voor ons land aan de gewesten. De bevoegde gewestelijke overheden in ons land hebben de verschillende eisen op een andere manier ingevuld.