Dossier

Energieprestaties van gebouwen (EPB)

16 augustus 2018
epb

16 augustus 2018

Door de strenger geworden eisen op het vlak van energieprestaties van woningen, kortweg EPB, is het niet meer vanzelfsprekend om aan de eisen voor een nieuwbouwwoning te voldoen. Wij helpen jou op weg.

 

Op weg naar energiezuinige woningen

In ons land kwam het Waalse gewest destijds als eerste op de proppen met een regelgeving over isolatie. Daar moest het algemene isolatiepeil van de woningen vanaf 1985 minstens K70 zijn. Pas later werden ook minimale isolatiewaarden voor muren en daken opgelegd. Zo vaardigde Vlaanderen in 1992 een regel uit van minstens 4 cm isolatie in spouwmuren en van ongeveer 8 cm voor daken. De andere gewesten hanteerden op hun beurt vergelijkbare eisen.

De eisen worden alsmaar pak strenger. Uiteindelijk zullen woningen in 2020 bijna energieneutraal moeten zijn. Men heeft het ook over NZEB, of Nearly Zero Energy Building. Die eis is trouwens opgelegd door Europa. Het Brussels Gewest nam destijds het voortouw door al in 2015 eisen in te voeren die in de buurt liggen van het "passief"-label.

De grafieken hieronder geven de evolutie van de minimale dikte die werd geëist voor muren en daken (uitgaand dat er met minerale wol werd gewerkt).

 

Europa wikt …

De Europese EPB-richtlijn (EnergiePrestaties van gebouwen en Binnenklimaat) creëerde een kader opdat gebouwen energiezuiniger en gezonder zouden worden. Het omvatte drie delen:

  • minimale energieprestaties voor nieuwbouwwoningen en grote renovaties;
  • een certificering van alle gebouwen (nieuwe en bestaande), wat is uitgemond in het intussen gekende EPC-certificaat;
  • een controle van de verwarmings- en aircosystemen.

… en de gewesten beschikken

Nu geeft een Europese richtlijn een aantal impulsen en is ze richtinggevend. Maar de uitwerking van meer gedetailleerde technische voorschriften laat Europa aan de lidstaten over. De bevoegde gewestelijke overheden in ons land beschikken bijgevolg over speelruimte voor de concrete invulling van de eisen.