Nieuws

CICLE-X: nieuw project om actie te ondernemen op basis van consumentenklachten

29 juni 2023
CICLE-X

Testaankoop gaat samen met zusterorganisaties OCU en Altroconsumo van start met CICLE-X, een ambitieus initiatief om consumentenklachten aan te wenden voor concrete acties.

In het verlengde van het CICLE-proefproject moet CICLE-X een oplossing bieden voor problemen met betrekking tot de bewijsvoering en samenwerking bij het inroepen en toepassen van het consumentenrecht. Concreet gaat het om een online klachtensysteem op basis van meldingen van consumenten. Dit systeem vergemakkelijkt de klachtenregistratie, identificeert veel voorkomende klachten en helpt consumentenorganisaties om trends en problemen te herkennen.

Sneller actie dankzij consumentenklachten

Met het proefproject CICLE hebben de Spaanse en Italiaanse consumentenorganisaties OCU en Altroconsumo hun platform voor consumentenklachten reeds verbeterd. Dankzij de informatie die consumenten hen bezorgden, kregen ze bijvoorbeeld sneller lucht van problemen met de AdBlue-functie van Citroën en een smartphoneaanbieding van Samsung. Via het Europese samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming werden die problemen vervolgens gemeld aan de bevoegde autoriteiten.

Volgende stap van CICLE-X: werking en toegang uitbreiden

CICLE-X wil de werking en toegankelijkheid van het klachtenbehandelingssysteem verbeteren om meer consumentenzaken sneller te kunnen behandelen en overmaken aan de autoriteiten. Bovendien zullen meer consumentenorganisaties in verschillende landen toegang hebben tot het systeem.

Waardevol platform voor de consument 

Concreet zal CICLE-X bijhouden welke bedrijven de meeste klachten opleveren en welke het minst op klachten reageren. Het zal ook een regelmatig bijgewerkte lijst publiceren van bedrijven die fraude plegen. Daarnaast zullen er maandelijkse verslagen beschikbaar zijn van de problemen die zich in een sector of bedrijf hebben voorgedaan. 

Meer informatie voor meer impact 

Voorts zal CICLE-X een op AI gebaseerde tool uittesten om de classificatie van de klachten te automatiseren, sneller grensoverschrijdende problemen te ontdekken en meer informatie te verkrijgen over de bedrijven in kwestie. Tegelijkertijd moeten nieuwe dossierbeheersfuncties de communicatie en organisatie op grote schaal vergemakkelijken.

Uitgebreide toegang en beoordeling van de betrouwbaarheid van webshops 

CICLE-X wil het systeem uitbreiden naar consumentenorganisaties in verschillende rechtsgebieden. Het zal ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van 500 webshops beoordelen op basis van wettelijke criteria en consumententevredenheid. De resultaten van die beoordeling zullen worden gebruikt om de markt beter in de gaten te houden en inbreuken te melden aan de bevoegde autoriteiten.

Nieuw tijdperk voor de consument 

Euroconsumers hoopt dat projecten zoals CICLE-X zullen aantonen hoe belangrijk informatie van consumenten is om het recht sneller te laten zegevieren. Het project moet een uitgebreide database van consumentenproblemen opleveren en de kloof tussen consumenten en bedrijven helpen te dichten.

Verbeterde gegevensanalyse maakt het bovendien mogelijk om problemen over de grenzen heen te melden, met als doel dat bedrijven hun praktijken aanpassen ten voordele van alle consumenten.