Dossier

Als je aankoop nog onder garantie is …

12 juli 2022
garantie

Wat doe je als je na een aankoop meent aanspraak te kunnen maken op de garantie maar de verkoper moeilijk doet? Tonen dat je weet wat je rechten zijn. Het is vaak een kwestie van je niet te snel te laten afschepen.

Je rechten doen gelden

Je kocht een elektrisch toestel, een salon, een auto of een ander materieel consumptiegoed bij een professionele verkoper. Maar vrij snel blijkt dat er iets aan kapot is of dat het zelfs compleet de geest heeft gegeven. Als het probleem zich de eerste twee jaar voordoet, kun je aandringen op een tussenkomst "onder garantie". Ongeacht of je in de winkel zelf of online kocht.

Het betreft een garantie die wettelijk is vastgelegd. 

De duur van de wettelijke garantie

De wettelijke garantie bedraagt twee jaar en begint te lopen vanaf het ogenblik dat je de winkel buiten stapt met het product onder je arm of vanaf het ogenblik waarop het je wordt geleverd. In de praktijk doen verkopers jammer genoeg dikwijls moeilijk.

Alleen moeten we in de praktijk tot nog toe altijd enig voorbehoud maken bij die periode van twee jaar. Verder kun je lezen waarom je de garantie voorlopig alleen nog tijdens de eerste zes maanden het makkelijkst zult kunnen inroepen. Voor aankopen vanaf 1/6/2022 daarentegen zul je de wettelijke bescherming op grond van nieuwe regels gedurende de volledige periode van twee jaar kunnen inroepen. Daardoor zullen we echt kunnen spreken van twee jaar garantie, wat een aanzienlijke verbetering is van de bescherming van de consument.

Wat je onder de wettelijke garantie kunt eisen

Denk vooral niet dat je zomaar je geld zult kunnen terugeisen als je je op de wettelijke garantie beroept. In dit dossier verneem je welke rechten je kunt laten gelden om de toepassing te eisen van de wettelijke garantie.

De wettelijke garantie in speciale omstandigheden

Geregeld krijgen wij vragen van consumenten in de rand. 

Geldt de wettelijke garantie ook tijdens de koopjes?

Kun je je op de wettelijke garantie beroepen als je iets tweedehands hebt gekocht?

Wat met de wettelijke garantie voor een product dat naar aanleiding van een zogenoemde koppelverkoop werd aangekocht?

Je bent nu ook beschermd bij de aankoop van digitale producten

De wettelijke garantie geldt in de eerste plaats na de aankoop van materiële producten bij een professional. Of zoals het in de wet staat: roerende lichamelijke zaken.

Ook levende dieren worden als roerende goederen beschouwd. In principe kun je de wettelijke garantie dus ook inroepen als er iets mis is met het huisdier dat je bij een professionele verkoper kocht.  In de toekomst zal er normaliter een specifieke regeling komen voor de verkoop van dieren.

Sedert de wetswijziging van 2022 bestaat nu meer duidelijkheid over de bescherming na de aankoop van een digitaal product of een digitale dienstverlening. Vanaf juni 2022 gelden in dat geval vergelijkbare garantieregels als na de aankoop van materiële consumptiegoederen.

Er is méér dan de wettelijke garantie alleen

Vaak wordt een gratis "fabrieksgarantie" geboden.

Misschien heb je je bij de aankoop ertoe laten verleiden om te betalen voor een bijkomende commerciële garantie

Er zijn winkelketens waar je zelfs een abonnement kunt nemen om grote elektrotoestellen gedurende een aantal jaar gratis te laten uitvoeren. Tegen betaling uiteraard.

Als geen enkele van voorgaande formules van toepassing is, kun je met wat geluk terugvallen op een andere wettelijke bescherming, de bescherming geldig bij verborgen gebreken en bij een onlineaankoop is het herroepingsrecht misschien een oplossing.

Zit je met een probleem?

Geef het niet te snel op als het je niet lukt om je rechten te laten gelden.

  • Dreig met een klacht bij het Meldpunt van de Economische Inspectie en doe het desnoods effectief.
  • Dien publiekelijk een klacht in tegen de verkoper via onze onlineklachtenbox.
  • Bel naar de experts van onze Adviesdienst. Dat kan elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) op het nummer 02 542 34 34.

    BEL EEN EXPERT OP VAN DE ADVIESDIENST
     
  • Signaleer het als het een toestel betreft waarvan je vindt dat het te snel stuk is gegaan. Wij hebben daarvoor speciaal het onlinemeldpunt 'Te rap kapot' opgericht. Door de informatie van duizenden defecte toestellen samen te brengen kunnen we eventuele patronen herkennen en actie ondernemen tegen de vroegtijdige veroudering van toestellen.