Persbericht

Dieselgate: opnieuw een overwinning voor Testaankoop

28 juli 2023

VW schuldig bevonden

Op 27 juli 2023 veroordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Duitse autoproducent en groep Volkswagen tot het betalen van schadevergoedingen aan Belgische consumenten die het slachtoffer waren van Dieselgate. Ter herinnering: in 2016 diende Testaankoop een collectieve rechtszaak in deze zaak, waarin enkele duizenden individuele consumenten waren verenigd. Dit is een nieuwe overwinning in de zaak en een stap in de richting van compensatie voor gedupeerde consumenten...

Compensatie voor gedupeerden

Gedupeerde klanten van Volkswagen zullen een schadevergoeding ontvangen van 5% van de aankoopprijs of 5% van het verschil tussen aankoopprijs en doorverkoopprijs als de koper niet langer eigenaar is. Dit zal niet enkel gelden voor voertuigen van Volkswagen, maar voor álle voertuigen met een EA189-motor, ongeacht of ze voor VW geproduceerd werden, dus ook Audi, Seat en Skoda. Zoals Testaankoop al meer dan zeven jaar heeft verdedigd en aangetoond, erkent de rechtbank dus dat de Volkswagen-groep zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog, in strijd met het Belgische wetboek van economisch recht, door consumenten te misleiden en informatie achter te houden.

Details en procedures volgen

Testaankoop engageert zich dat de betrokken consumenten tegen het einde van de zomer meer informatie en details zullen ontvangen. De consumentenorganisatie wil de tijd nemen om de betrokken arresten in al hun nuances en voorwaarden te analyseren.

Een mooi resultaat na een lange strijd

Na meer dan zeven lange jaren van procedures, met vele pogingen tot verzoening en verschillende obstakels onderweg, is Testaankoop verheugd met de uitspraak van de rechter. Volgens Ortwin Huysmans, Public Affairs en Media Relations Officer, is dit nu al een mooie verwezenlijking van de consumentenorganisatie: "Toen Testaankoop besloot om de Dieselgate-strijd aan te gaan, werd de organisatie door sommigen gek verklaard. Velen hebben onderweg de moed verloren, maar Testaankoop hield vol. Dit is een historisch en verreikend vonnis voor de bescherming van de consument, in België en in geheel Europa. Ook al is de weg naar compensatie nog niet geheel voltooid.”