Persbericht

#Dieselgate, een nieuwe, tussentijdse hoorzetting op maandag 12 april 2021

09 april 2021

De Dieselgate procedure loopt traag maar zeker verder. De groepsvordering (class action) en individuele acties die Test Aankoop startte tegen de VW groep zijn gericht tegen het feit dat de autoconstructeur gedurende jaren uitstoottesten van miljoenen dieselvoertuigen vervalste. Er werd opzettelijk software gebruikt door het bedrijf wanneer auto’s op de testbank werden geplaatst, zo leken deze voertuigen minder stikstofoxide uit te stoten dan in werkelijkheid het geval was.

Ondanks de herhaalde pogingen tot dialoog en overleg, wil VW niets horen van onze eisen en houdt het halsstarrig vast aan haar positie: de groep wil Belgische consumenten niet vergoeden.

Gedupeerde Belgische consumenten

VW was wel bereid om Duitse consumenten te vergoeden: hiervoor werd maar liefst 830 miljoen euro uitgetrokken. Alle andere Europese consumenten werden wandelen gestuurd.  Schadevergoedingen tussen de 1350 EUR en 6257 EUR werden overgemaakt aan ongeveer 260.000 personen die deelnamen aan de juridische procedure in Duitsland.

Onze actie gaat verder

Ondanks het stilzwijgen van VW in België zet Test Aankoop de strijd verder. Op 4 april 2022 vindt er een hoorzitting plaats voor de Brusselse rechtbank waar de rechter de argumenten van Test Aankoop zal aanhoren.

Tegelijkertijd hebben we een andere juridische procedure opgestart waarbij we proberen om de discriminatie op te heffen die de Duitse constructeur heeft veroorzaakt ten aanzien van Belgische consumenten. Deze zaak zal behandeld worden op 12 april aanstaande.

Een gunstige Europese beslissing

Een hele reeks juridische beslissingen, met een recente gunstige uitspraak in Spanje, zorgt ervoor dat het net zich lijkt te sluiten rond de Volkswagen groep. Een Madrileense rechter erkende dat de Duitse autobouwer de wagens voorzag van sjoemelsoftware.
De Spaanse justitie achtte het bewezen dat de schade alle VW klanten op eenzelfde manier trof en kende daarop een schadevergoeding toe van 3000 EUR per consument. De autobouwer tekende beroep aan tegen de uitspraak.

Deze beslissing kan een positief effect hebben op de Belgische procedure tegen Volkswagen.

Test Aankoop betreurt de houding van VW die een gelijkwaardige behandeling van alle consumenten verhindert. Dit is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.