Persbericht

Dieselgate | alle Europese consumenten moeten gelijk worden behandeld...

15 februari 2020

est Aankoop en haar zusterorganisaties binnen Euroconsumers hebben vernomen dat de gesprekken tussen VZBV en de VW Group zijn mislukt.  Zij betreuren dit ten zeerste en steunen hun Duitse collega's in hun aanpak.

Inderdaad, onze Duitse collega's voeren dezelfde strijd als Test Aankoop, Altroconsumo (Italië), OCU (Spanje) en Deco Proteste (Portugal).  We voeren een gemeenschappelijke strijd tegen het door VW gepleegde bedrog t.o.v. zijn klanten door jarenlang voertuigen te verkopen die beduidend vervuilender waren qua NOx-uitstoot dan aangekondigd.  Zowel de Duitse als de andere consumenten hebben recht op een eerlijke vergoeding.

Dieselgate is niet alleen een Duits probleem, het is een wereldwijd probleem: Amerikaanse en Australische consumenten hebben compensatie ontvangen, terwijl Europese consumenten, paradoxaal en vreemd genoeg, nog steeds wachten. Onaanvaardbaar!

Meteen ook de reden waarom de verschillende Belgische, Italiaanse, Spaanse en Portugese organisaties in hun respectievelijke landen groepsvorderingen hebben moeten indienen, opdat ook hun leden en betrokken consumenten een gelijke en eerlijke behandeling zouden krijgen. De strijd van deze 4 organisaties, onder de vlag van Euroconsumers, wordt dan ook onverminderd verdergezet ... 

Voor Test Aankoop en zijn manager Public Affairs en Media Relations, J-Ph. Ducart, "zou het onaanvaardbaar zijn dat de VW Group enkel Duitse consumenten compenseert en niet de consumenten uit andere landen waar bepaalde organisaties het voortouw hebben genomen door groepsvorderingen in te dienen om zo een schadevergoeding en gelijke behandeling van benadeelde consumenten uit de brand te slepen, zoals het geval is in België, Italië, Spanje en Portugal".