Persbericht

5 jaar Dieselgate : geen reden om kaarsjes uit te blazen

18 september 2020

Vandaag wordt het Dieselgate-schandaal 5 jaar. Een vuile verjaardag : zelfs nadat duidelijk werd dat de Duitse autobouwer duizenden consumenten via sjoemelsoftware had bedrogen door wagens te verkopen die heel wat meer stikstof uitstootten dan beloofd was, wacht de meerderheid van de VW-bestuurders nog steeds op compensatie voor de geleden schade. Alleen in de Verenigde Staten en in het thuisland van de constructeur, werden grote sommen neergeteld om consumenten te vergoeden. In België strijdt Test Aankoop al sinds 2016 via juridische weg tegen Volkswagen. De consumentenorganisatie pikt het niet dat een Belgische bestuurder in de ogen van Volkswagen minder waard is dan een Duitse.

www.test-aankoop.be/dieselgate

5 jaar terug in de tijd

Het is vandaag exact 5 jaar geleden dat autoconstructeur Volkswagen, wereldwijd in opspraak kwam toen duidelijk werd dat het jarenlang had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselvoertuigen. Op de testbank zorgde het bedrijf er via software bewust voor dat hun wagens minder stikstofoxide uitstootten dan wanneer ze werkelijk op de weg zouden rijden. Voor Test Aankoop het signaal om onderhandelingen aan te knopen met de fabrikant teneinde ervoor de zorgen dat de Belgische Volkswagenbestuurders een compensatie zouden krijgen voor de geleden schade. Echter, Volkswagen deed dit proces mislukken.  “Na talrijke discussies in 2015 en 2016, besloten we in 2016 een collectieve rechtsvordering op te starten”, zegt Ivo Mechels,CEO van Euroconsumers en Test Aankoop. “Nadat de zaak ontvankelijk werd verklaard eind 2017 met een zogenaamd opt out – systeem waarbij we alle gedupeerden automatisch in rechte kunnen verdedigen, moet de zaak in een volgende fase ten gronde voorkomen, omdat  Volkswagen niet bereid is om tot een onderhandelde oplossing te komen.”, voegt hij eraan toe. Naast de Belgische rechtzaak, werden er ook class actions door zusterorganisaties van Test Aankoop in andere landen zoals Italië, Portugal en Spanje opgestart. Ook daar blijven de bedrogen bestuurders vijf jaar na datum nog steeds verstoken van compensatie

Duitsers, ja. Belgen, nee.

Begin dit jaar werd duidelijk dat Volkswagen ongeveer 830 miljoen euro op tafel legde om zijn Duitse klanten schadeloos te stellen. Dit in navolging van een procedure die opgestart was door een Duitse consumentenvereniging. Voor zo’n 260 000 personen die aan de rechtzaak in kwestie hadden deelgenomen, werden compensaties uitbetaald gaande van 1350€ tot 6257€. Niet zo voor andere Europese consumenten. Integendeel : in juli van dit jaar antwoordde de Wolfsburgse autoconstructeur na drie verzoeken om te komen tot een minnelijke schikking droogweg aan Test Aankoop dat de auto’s die op de markt waren gekomen met sjoemelsoftware onder de motorkap prima rijden en niet onderhevig zijn aan waardeverlies. Concrete schade is er volgens de fabrikant aldus niet. In het licht van de schikkingen die in Duitsland, de Verenigde Staten en ook Australië zijn gesloten, is dit een slag in het gezicht te noemen.

“Voor Volkswagen is een Duitse consument meer waard dan een andere terwijl het net de eengemaakte Europese markt is die er mede voor gezorgd heeft dat de fabrikant zo een sterke positie heeft kunnen bemachtigen”, klinkt het bij Test Aankoop. In de ogen van de consumentenorganisatie, minacht Volkswagen een groot deel van zijn klanten door resoluut compensatie te weigeren. Voor Test Aankoop het signaal om te blijven werken tot elke Belgische Volkswagen bestuurder die in het bezit is van een wagen waarin sjoemelsoftware was geplaatst, adequaat wordt vergoed.

www.test-aankoop.be/dieselgate
 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.