Persbericht

Dieselgate: pleidooien in de zaak Testaankoop vs VW

13 mei 2023

De pleidooien ten gronde in de Dieselgate-zaak zullen plaatsvinden op maandag 15 mei, bijna 9 jaar nadat het Dieselgate-schandaal uitbrak en 7 jaar nadat Testaankoop haar groepsvordering tegen de Volkswagen-groep instelde. De consumentenorganisatie hoopt dat er eindelijk gerechtigheid komt in deze zaak en dat de honderdduizenden Belgische consumenten een schadevergoeding zullen krijgen.

De feiten

Het is al bijna 9 jaar geleden dat autofabrikant Volkswagen in het nieuws kwam met zijn sjoemelsoftware. Die werd ingebouwd in miljoenen dieselauto’s om ervoor te zorgen dat ze tijdens tests minder stikstofoxide uitstootten dan wat ze in werkelijke omstandigheden op de weg zouden doen. De afgelopen jaren is Volkswagen al veroordeeld in verschillende Europese landen, waaronder Spanje, Italië en Nederland. Duitse en Britse consumenten hebben van de fabrikant al schadevergoedingen gekregen. In de Verenigde Staten werd een minnelijke schikking getroffen voor 14,7 miljard dollar. Maar in België heeft Volkswagen altijd geweigerd de getroffen consumenten te vergoeden, wat Testaankoop onaanvaardbaar vindt.

Groepsvordering

Sinds het Dieselgate-schandaal is uitgebroken, heeft Testaankoop geprobeerd een oplossing te vinden met Volkswagen om de Belgische consumenten die schade hadden geleden te vergoeden. Gezien het gebrek aan goodwill bij de autofabrikant besloot de organisatie in 2016 groepsvordering in te stellen. De rechter verklaarde die eind 2017 ontvankelijk met het opt-out systeem, waardoor de organisatie alle gedupeerde consumenten kan vertegenwoordigen.

Nu maandag 15 mei, bijna 7 jaar nadat Testaankoop de groepsvordering indiende, vinden de pleidooien ten gronde plaats.  "Gezien de eerdere veroordelingen en ook de schikkingen die bijvoorbeeld in Duitsland zijn getroffen in het voordeel van de gedupeerde consumenten, vertrouwen wij erop dat VW zal worden veroordeeld tot schadeloosstelling van alle betrokken Belgische consumenten", aldus Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.