Standpunt

Het standpunt van Test-Aankoop over #Dieselgate

16 februari 2017

Met het uitbreken van het Dieselgate-schandaal heeft het consumentenvertrouwen in de automobielsector én de Europese instellingen een enorme knauw gekregen. Jarenlang hebben wagens die veel meer NOx uitstoten dan zou mogen toch een typegoedkeuring gekregen, en zijn ze massaal verkocht en blijven rond rijden. En dat terwijl NOx in Europa jaarlijks verantwoordelijk is voor 72.000 doden.

Als Dieselgate één verdienste heeft, dan is het wel dat hierdoor het falen van het huidige controlesysteem pijnlijk werd bloot gelegd. Een fundamentele hervorming van de typegoedkeuring van wagens en het markttoezicht dringt zich dan ook meer dan ooit op. Want een schandaal zoals Dieselgate, dat mag nooit meer gebeuren!

De voorstellen van de Europese Commissie vormen een stevige basis, en ook de recente stemming in het Europees Parlement stemt tot hoop, maar er zijn ernstige signalen dat de lidstaten op de rem willen gaan staan. In de aanloop naar Europese Raad voor Industrie en Interne Markt op 20 februari en de Europese Raad voor Transport op 28 februari, vraagt de coalitie “Dieselgate” daarom met aandrang volgende maatregelen te nemen:

1.      Meer en betere controles

Zowel voor- als nadat een voertuig op de markt komt: enkel een combinatie van controles van nieuwe voertuigen (typegoedkeuring) en controles van wagens die zich reeds op de weg bevinden (markttoezicht) kan het wantrouwen bij burgers en consumenten wegnemen.

Zowel nationaal als Europees: op die manier kunnen consumenten uit álle Europese lidstaten er op vertrouwen dat hun wagens veilig en conform zijn, ook in die lidstaten die over minder capaciteit beschikken om aan markttoezicht te doen.

Onder toezicht van de Europese Commissie: om ieder belangenconflict op nationaal niveau te vermijden en te garanderen dat de wetgeving overal en op dezelfde manier wordt toegepast, moeten nationale autoriteiten en private technische diensten bevoegd voor typegoedkeuring en markttoezicht regelmatig aan Europese audits worden onderworpen.
 
Met een duidelijk kwantitatief doel voor ogen: jaarlijks moet worden bepaald hoeveel wagens minimaal zullen worden getest door de lidstaten én het Europese niveau.

-  En strenge straffen: iedere inbreuk dient ook effectief te worden bestraft.

Een sterk Europees agentschap: dit onafhankelijk orgaan, waarin verschillende stakeholders vertegenwoordigd zijn, kan niet alleen zelf tests uitvoeren, het zorgt ook voor de nodige afstemming met de nationale autoriteiten, en ziet er op toe dat nationale tests correct gebeuren. 

 

2.      Waterdichte garanties voor onafhankelijkheid:
 
Alle financiële banden doorknippen: één van de voornaamste problemen is de nauwe band die veel autoconstructeurs hebben opgebouwd met de autoriteiten en technische diensten bevoegd voor de typegoedkeuring en het toezicht, waardoor gegronde twijfels zijn ontstaan over hun onafhankelijkheid. Het feit dat autoconstructeurs vandaag technische centra betalen om een typegoedkeuring af te leveren of andere controles te doen, werkt dit nog meer in de hand. Daarom is het essentieel dat elke financiële relatie tussen de constructeurs en de testcentra volledig wordt doorgeknipt en er geen directe betalingen meer plaats vinden tussen beiden.

-   De lidstaat kiest het testcentrum: om te vermijden dat autoconstructeurs als het ware kunnen “shoppen” tussen de verschillende testcentra en zo bij het centrum kunnen aankloppen dat hen het meest gunstig gezind is, zou het voortaan aan de lidstaat moeten zijn om te bepalen in welk centrum de tests zullen worden uitgevoerd. 


3.     Meer transparantie

Toegang tot de verschillende controles en typegoedkeuringen zorgt er voor dat autoconstructeurs, lidstaten en testcentra snel en effectief voor hun verantwoordelijkheid kunnen worden gesteld. 

4.      Terugroepacties en compensatie

Tot slot moet ook werk worden gemaakt van transparantere terugroepacties waarbij getroffen consumenten duidelijke informatie krijgen over welke herstelmaatregelen worden uitgevoerd, en moet de wetgeving ook garanderen dat gedupeerde consumenten recht hebben op een compensatie.

Een grondige hervorming kan niet langer op zich laten wachten. Met deze maatregelen is het mogelijk consumenten, hun gezondheid en het milieu beter te beschermen. De Europese Raad heeft de unieke kans in handen om het vertrouwen te herstellen en er vooral voor te zorgen dat Dieselgate nooit meer kan gebeuren: #Dieselgate #Neveragain!

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.