Persbericht

Test Aankoop tevreden met Duitse beslissing in de zaak #Dieselgate...

25 mei 2020

...en roept VW op om ook de Belgische consument te compenseren

Volkswagen moet de eigenaar van een auto met een sjoemeldieselmotor vergoeden. Dat heeft het Bundesgerichtshof vandaag beslist.  Het hoogste Duitse gerechtshof bevestigde hiermee haar eerder genomen, voorlopige, beslissing, in een zaak van een Volkswagen-eigenaar tegen de Duitse autofabrikant  in het kader van het dieselgate-schandaal.  De consument waarrond de zaak draait, betaalde in in 2014, 31 490 EUR voor zijn wagen en krijgt nu, na aftrek van kosten voor gebruik, een vergoeding van iets meer dan 25.000 EUR.


Test Aankoop is tevreden met deze beslissing, die de uitkomst van de lopende juridische procedure in België zou kunnen beïnvloeden. Ter herinnering: in het kader van haar collectieve actie die in 2016 is gestart, vraagt de verbruikersorganisatie de terugbetaling van de voor de aankoop van het voertuig betaalde bedragen. Dit beroep is eind 2017 door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ontvankelijk verklaard. Deze laatste heeft ook besloten om het opt-out-systeem in te voeren, waardoor Test-Aankoop alle betrokken eigenaars kan vertegenwoordigen zonder dat ze stappen hoeven te ondernemen. Gezien de de grote werklast en de achterstand in onze rechtbanken, zullen de pleidooien helaas pas op 14 en 15 februari 2022 plaatsvinden. Test Aankoop maakt zicht sterk dat het gevecht de moeite waard is, hoewel geduld vereist is. “Het Duitse vonnis van vandaag dat geen twijfel laat bestaan over de fout vanwege Volkswagen en een schadevergoeding oplegt die in de lijn ligt van wat wij vragen in België, sterkt ons in onze overtuiging om door te gaan”, klinkt het bij Test Aankoop.


Bovendien herinnert de consumentenorganisatie eraan dat zij altijd open heeft gestaan voor een discussie met VW om tot een minnelijke schikking te komen die het mogelijk maakt de betrokken consumenten te compenseren. "Het is bekend dat dergelijke overeenkomsten zijn gesloten in de Verenigde Staten, Canada, Australië en recentelijk in Duitsland. Waarom niet in België? Zou de Belgische consument in de ogen van de autofabrikant minder waard zijn dan zijn Duitse tegenhanger? Het VW-dossier is een wereldwijde kwestie die geen grenzen kent. Wij herhalen onze oproep aan VW om de verantwoordelijkheid te nemen en de betrokken consumenten te compenseren, zonder discriminatie op basis van hun nationaliteit", zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.  
 
Meer info : www.testaankoop.be/dieselgate