Persbericht

Dieselgate: Inleidende zitting groepsvordering en nieuwe dagvaarding door Test-Aankoop

09 september 2016

Deze ochtend vond de eerste inleidende zitting plaats van de groepsvordering die Test-Aankoop tegen de Volkwagengroep (inclusief D’Ieteren) heeft ingesteld voor sjoemelwagens aangekocht op of na 1 september 2014. De class action is bij deze dus officieel op gang getrokken! En Test-Aankoop heeft meteen al een volgende stap klaar. Er zal eerstdaags een dagvaarding worden betekend aan de Volkswagen-groep om ook voor degenen met een sjoemelwagen aangekocht vóór 1 september 2014 een schadevergoeding te eisen. Het is Test-Aankoop menens: elke bedrogen VW-klant moet een schadevergoeding krijgen!  Deelnemen aan de juridische actie kan nog steeds op www.test-aankoop.be/dieselgate

Samen naar de rechter tegen de Volkswagen-groep

Jarenlang heeft de Volkswagen-groep consumenten bedrogen door hen wagens van de merken  VW, Audi, Skoda, Seat en Porsche te verkopen die veel meer NOx uitstoten dan beloofd. Test-Aankoop vindt dat tegenover dit jarenlange bedrog ook een schadevergoeding moet staan voor de gedupeerden. Maar de Volkswagen-groep weigert. 

De autobouwer vindt het, naar eigen zeggen, voldoende om alle betrokken wagens te controleren en “aan te passen”, zonder ook maar enige compensatie. En dat terwijl Amerikaanse consumenten wél kunnen rekenen op een schadevergoeding! Voor Test-Aankoop is dit onaanvaardbaar. Bovendien blijkt dat van het beloofde herstel weinig in huis komt. Uit testen op een teruggeroepen Audi Q5 2.0 TDI blijkt dat ook na de software-aanpassingen de wagen nog steeds niet aan de Euro 5-norm beantwoordt en dus niet conform is. De NOx-uitstoot ligt maar liefst 25 % hoger dan wettelijk is toegelaten.

Het is dus duidelijk: de Volkswagen-groep heeft zijn klanten misleid en blijft ze ook nu nog misleiden! Aangezien de Volkwagen-groep niet thuis geeft, heeft Test-Aankoop daarom beslist langs juridische weg een schadevergoeding voor de Belgische gedupeerden af te dwingen.

Groepsvordering officieel op gang getrokken

Vandaag vond de eerste inleidende zitting plaats van de groepsvordering die Test-Aankoop tegen de Volkwagengroep heeft ingesteld. Het verzoekschrift hiervoor was eind juni nog neergelegd bij de Rechtbank van Eerste Aanlag in Brussel. De groepsvordering is bij deze dus officieel op gang getrokken! De consumentenorganisatie baseert zich hiervoor onder meer op het verbod op misleiding uit de wet Marktpraktijken, dat toelaat dat de consument de volledige aankoopprijs terugkrijgt terwijl hij de wagen zelf wel mag houden. Test-Aankoop was tevreden met de afloop van deze eerste zitting. De voorzitter van de rechtbank koos er immers voor om vaart te zetten achter de procedure en lijkt een lange procedureslag niet genegen. Het doel is om geen jaar (of meer !) te wachten op een beslissing over de ontvankelijkheid alvorens het dossier ten gronde kan behandeld worden. De rechter leek dit goed begerepen te hebben en legde een volgende zitting vast op 10 oktober aanstaande. Een fase van verplichte onderhandelingen zal nadien volgen. Indien daaruit geen resultaat voortvloeit, zal de rechter een vonnis ten gronde uitspreken. Wordt vervolgd ! 

Test-Aankoop start binnenkort ook tweede juridische procedure

Met de start van de groepsvordering zit een eerste deel van de juridische actie tegen de Volkswagen-groep op de rails. Tijd voor de tweede stap. 

Voor de consumenten die hun wagen hebben gekocht vóór 1 september 2014 (de datum van inwerkingtreding van de groepsvordering), en dus niet kunnen deelnemen aan de class action, hebben de advocaten van Test-Aankoop een dagvaarding voorbereid die begin volgende week zal worden betekend aan de Volkswagen-groep om voor hen ook een schadevergoeding te vragen. De consumentenorganisatie heeft hiervoor van verschillende gedupeerde Volkswagen-klanten die hun wagen hebben gekocht vóór 1 september 2014 een mandaat gekregen. Voor deze individuele procedure baseert de consumentenorganisatie zich op dezelfde juridische argumenten als voor de groepsvordering.

Doe mee!

Het mag duidelijk zijn: het is Test-Aankoop menens. Elke VW-klant moet een schadevergoeding krijgen voor het bedrog van de Volkswagen-groep, ongeacht of zij hun wagen hebben gekocht vóór of ná 1 september 2014!

Van de bijna 9000 consumenten die zich voor de juridische actie registreerden, zijn reeds 7000 dossiers volledig. En deelnemen kan nog steeds door in te schrijven op www.test-aankoop.be/dieselgate.

Ook Europees druk hoog houden

Het bedrog van VW stopt evenwel niet aan de Belgische grens. Ook andere Europese consumenten zijn slachtoffer van dezelfde sjoemelpraktijken en worden evengoed geconfronteerd met de weigering van Volkswagen om Europese consumenten te vergoeden.

Een Europees probleem vraagt ook om een Europese reactie. Europees commissaris voor Interne Markt en Industrie Bienkowska verklaarde eerder al dat ook Europese consumenten, net als deze in de V.S., vergoed moeten worden. En gisteren had Test-Aankoop, samen met een dertigtal andere Europese consumentenorganisaties, ook een gedachtenwisseling met Europees Commissaris voor Justitie en Consumenten Jourová over de Volkswagen-zaak. Een positief signaal, vindt Test-Aankoop. De consumentenorganisatie hoopt dat commissaris Jourová de feedback die werd gegeven kan en zal gebruiken om verder druk te zetten op de Volkswagen-groep.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.