Persbericht

Dieselgate : VW moet ook Belgische consument compenseren

06 juli 2020

Op 25 mei jl. reageerde Test Aankoop tevreden op de uitspraak in Duitsland in het kader van het dieselgate-schandaal.  Het Bundesgerichtshof kende toen definitief een terugbetaling toe aan de eigenaar van een VW waarbij gesjoemeld werd met de dieselmotor.  Een beslissing die de uitkomst van de juridische procedure in België kan beïnvloeden, benadrukt de consumentenorganisatie.  Test Aankoop ziet geen verschil tussen een Duitse en een Belgische VW-bestuurder en dringt aan op een snelle vergoeding voor de Belgische consumenten.  In het kader van #Dieselgate organiseert Euroconsumers op 7 juli overigens een webinar rond de impact van het schandaal op de consumentenrechten.

Meer info op www.testaankoop.be/dieselgate

Positieve evolutie in het dossier

Op 25 mei jl. veroordeelde het hoogste Duitse gerechtshof Volkswagen tot het (deels) terugbetalen van een klant die een wagen had gekocht, uitgerust met sjoemelsoftware.  Een beslissing die werd toegejuicht door Test Aankoop want dit is een belangrijk precedent  voor tienduizenden andere procedures.  Door zich definitief uit te spreken voor de terugbetaling van de voor de aankoop van een voertuig betaalde bedragen (31.490€), minus een bedrag voor het aantal gereden kilometers, gaf het Duitse federale gerechtshof een duidelijk signaal in het Dieselgate-dossier.  De gevoerde argumentatie ligt trouwens in de lijn van wat door Test Aankoop in België werd uitgewerkt.  Daarenboven besliste de VW Group, zoals door Test Aankoop afgelopen maand mei gemeld, om een groot deel van Duitse schadeloos te stellen door hen een compensatie aan te bieden die tot 6.500€ oploopt in het kader van een andere procedure.

Discriminatie tussen Europese burgers?

Test Aankoop onderstreept dat er geen wezenlijk verschil is Volkswagen-bestuurders die gedupeerd zijn in kader van het Dieselgate-schandaal. De consumentenorganisatie dringt aan op een gelijke behandeling : "Deze compensaties zijn uiteraard toe te juichen, maar roepen vragen op inzake de vergoedingen voor de Belgische (en Europese) consumenten. We kunnen niet akkoord gaan met de beslissing om enkel Duitse VW-gedupeerden te compenseren, en niet de duizenden anderen, in België bijvoorbeeld. Alle Europese consumenten werden door VW misleid en hebben ook recht op een eerlijke vergoeding", voegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, toe.

Invloed op de Belgische Class Action

Ter herinnering, in het kader van de groepsvordering die in 2016 door Test Aankoop werd opgestart, vraagt de consumentenorganisatie de terugbetaling van de betaalde bedragen voor de aankoop van het voertuig, zonder enige verplichting tot teruggave ervan. Een vraag die eind 2017 door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ontvankelijk verklaard. De daar ontwikkelde argumenten zijn zoals gezegd ook zeer vergelijkbaar met die welke in Duitsland worden gebruikt. Het pad is dus goed uitgestippeld. Daarnaast heeft de Belgische rechter ook besloten om het opt-out-systeem te behouden, waardoor Test Aankoop alle betrokken eigenaars kan vertegenwoordigen zonder dat zij zelf stappen hoeven te ondernemen. Gezien de grote werklast van de Belgische rechtbanken zullen de pleidooien helaas pas op 14 en 15 februari 2022 plaatsvinden.

De consumentenorganisatie benadrukt nogmaals dat zij altijd open heeft gestaan voor een discussie met VW om tot een minnelijke schikking te komen die het mogelijk moet maken om de betrokken consumenten snel te vergoeden.  Met de steun van de consument, zet Test Aankoop de strijd verder om voor hen een compensatie te bekomen.

Webinar: “Dieselgate - How consumers’ rights have been impacted”

Op 7 juli om 14.00 uur organiseert Euroconsumers het webinar "Dieselgate - How consumers’ rights have been impacted".  De gelegenheid voor diverse Europese stakeholders om het een uur lang te hebben over consumentenrechten, milieubescherming, etc.

De inschrijvingsmodaliteiten en lijst van sprekers, waaronder Petra De Sutter, voorzitter van de IMCO-commissie van het EP en Els Bruggeman, Head of Policy and Enforcement at Euroconsumers vindt u hier.