Dossier

Hart- en vaatziekten

01 oktober 2007
hart-en-vaatziekten

In België zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1. Ongeveer 1 overlijden op 4 is eraan te wijten. Verschillende onbeheersbare factoren spelen een rol zoals leeftijd, geslacht en erfelijkheid. Maar er zijn ook een aantal risicofactoren waarop u wel degelijk een impact heeft: leef- en eetgewoonten, cholesterol, roken, stress, lichaamsbeweging… Hoe meer risicofactoren aanwezig zijn, hoe groter de kans wordt op een hartinfarct, een beroerte of een andere aandoening aan het hart- en vatensysteem.

Risicofactoren

  • Roken: 40 % van de sterfgevallen bij mannen is te wijten aan tabak, 11 % bij vrouwen. Hoe meer u rookt, hoe hoger het risico. 
  • Zwaarlijvigheid: vóór de leeftijd van 50 jaar lopen zwaarlijvige mensen twee keer meer risico dan anderen op hart- en vaatproblemen, vooral wanneer het vet opgestapeld zit ter hoogte van de buik. Vaak ligt een onevenwichtig voedingspatroon aan de basis. 
  • Te weinig lichaamsbeweging: het volstaat 3 keer per week gedurende 30 à 45 minuten lichte fysieke inspanningen te doen zoals fietsen, zwemmen, stevig stappen… Een sedentair leven verdubbelt immers het risico op hart- en vaatziekten. 
  • Hoge bloeddruk: bij een bloeddruk hoger dan 14/9 speelt de levenshygiëne vaak een rol (slechte eetgewoonten, stress…). Deze verbeteren is een eerste mogelijkheid. Er bestaan eventueel ook geneesmiddelen om hypertensie te helpen bestrijden. 
  • Cholesterol: de combinatie van een te laag gehalte aan goede cholesterol (HDL) met een te hoog gehalte aan slechte cholesterol (LDL) doet het cardiovasculair risico stijgen. Andere eetgewoontes kunnen soelaas bieden. 
  • Alcohol en drugs: een gematigd alcoholgebruik werkt beschermend, maar alcoholmisbruik is net als drugsmisbruik een risicofactor. 
  • Stress: dé ziekte van onze moderne maatschappij waarin alles draait rond snelheid en presteren. Stress kan de bloeddruk verhogen wat op zich kan leiden tot een hoger risico. 
  • Suikerziekte: tussen 70 en 80 % van de sterfgevallen bij diabetici is te wijten aan hart- en vaatziekten. Deze patiënten lopen drie keer meer risico te overlijden aan een hart- en vaatziekte. Volgens sommige cijfers zou de helft van de mensen met ouderdomsdiabetes dat nog niet weten. Een vroegtijdige opsporing en behandeling zijn belangrijk, wil men zijn vaten (en hart) niet onnodig zwaar belasten. 
  • Erfelijkheid, geslacht en leeftijd: hierop heeft niemand vat. Als iemand uit uw familie vóór de leeftijd van 55 jaar (mannen) of 65 jaar (vrouwen) een hart- en vaatprobleem heeft gehad, dan stijgt voor u het risico op een soortgelijke aandoening. Parallel stijgt dan ook het belang om de factoren die je wel kan controleren extra goed in het oog te houden. 
Het risico op overlijden is twee keer groter bij mannen dan bij vrouwen. Bij vrouwen duiken de problemen gemiddeld 10 jaar later op dan bij mannen. Vrouwen lijken zich minder zorgen te moeten maken dan mannen, maar vergeet niet dat de vrouwen die binnen 20 jaar de statistiek zullen halen, nu een heel ander leven leiden dan hun voorgangers. Daarom willen we de actieve vrouwen van nu aanraden oplettend te zijn.

 

Risico beperken

Een gezonde levensstijl is onontbeerlijk voor wie het risico op hart- en vaatziekten wil beperken. Kies voor gezonde voeding met weinig verzadigde vetten, stop met roken of begin er niet aan, zorg voor voldoende beweging en zo weinig mogelijk stress en beperk uw alcoholgebruik. Houd uw bloeddruk in de gaten (niet meer dan 14/9), net als uw cholesterol en uw lichaamsgewicht.

 

Onderzoek

Indien u zich zorgen maakt over uw gezondheid, gaat u beter eens langs bij uw huisarts om u te laten informeren. Hij kan uw bloeddruk, gewicht en cholesterolgehalte controleren en op basis daarvan inschatten wat voor u belangrijk is en bepalen welke eventuele behandelingen de beste zijn.

 

Wat bij een verhoogd risico?

Indien uit onderzoek blijkt dat u risico loopt op een aandoening aan het hart- en vaatsysteem, kunnen verder onderzoek en preventieve geneesmiddelen soms aangewezen zijn. Sommige ziektes worden ook chirurgisch behandeld. Onthoud dat u uw gezondheid grotendeels in eigen handen heeft en dat u in eerste instantie uw eet- en leefgewoonten dient aan te passen.