Dossier

Angina pectoris

12 mei 2015
angina-pectoris

Angina pectoris is een gevoel van drukkende pijn op de borst, die ontstaat doordat het hart te weinig bloed krijgt. Oorzaak hiervan is bijna altijd een vernauwing in een kransslagader. Meestal volstaan geneesmiddelen om de klachten onder controle te houden, maar soms kan een chirurgische ingreep nodig zijn.

Aandoening

Ons hart wordt van bloed voorzien langs de kransslagaders, bloedvaten die – met enige verbeelding – als een krans aan de buitenkant van de hartspier lopen. Als de bloedaanvoer naar het hart om een of andere reden vermindert, kan dat pijnklachten geven. Het zijn die klachten die men "angina pectoris" of "angor" noemt. 

De oorzaak is meestal een vernauwing in de kransslagader(s). De vernauwingen zijn doorgaans te wijten aan atherosclerose (aderverkalking), dus de afzetting van vettig materiaal ("plaque") in de aders. Klachten ontstaan vaak pas wanneer een van de kransslagaders meer dan 50 % vernauwd is. 

Angina pectoris kan in zeldzame gevallen ook andere oorzaken hebben, bijvoorbeeld spasmen van een kransslagader of ernstige bloedarmoede. Die andere vormen laten we hier verder buiten beschouwing. 

Hoeveel mensen last hebben van angina pectoris, is onzeker. Een redelijke aanname is zowat 1,5 % van de bevolking. Het percentage neemt toe met de leeftijd en de aandoening lijkt ook vaker voor te komen bij mannen dan bij vrouwen. Bij mannen van 75 jaar en ouder zou het cijfer meer dan 10 % bedragen.

Angina pectoris is meestal te wijten aan vernauwingen in de kransslagaders door aderverkalking