Dossier

Beroerte

17 november 2015
beroerte

Door snel in te grijpen, is het mogelijk om iemand die een beroerte krijgt te redden of de gevolgen te beperken. Bel dus meteen de hulpdiensten op het nummer 112 als u de tekenen herkent.

Aandoening

Een beroerte, ook cerebrovasculair accident (CVA) genoemd, is een probleem in een hersenbloedvat. Er bestaan twee types: hersenbloedingen en herseninfarcten. Bij een hersenbloeding scheurt of barst een hersenbloedvat open. Bij een herseninfarct verstopt een bloedprop de bloedstroom. Als deze bloedprop in de hersenbloedvaten zelf is ontstaan, spreken artsen van een hersentrombose. Is de bloedprop afkomstig van elders in het lichaam, bijvoorbeeld van het hart, dan hebben ze het over een hersenembolie.
Hersenbloedingen zijn zeldzamer dan herseninfarcten, maar wel vaker dodelijk. Het is immers gemakkelijker om een bloedprop op te lossen dan om een bloeding in de hersenen te stelpen.
Een snelle reactie en behandeling zijn cruciaal. De gevolgen van een beroerte kunnen immers erg ingrijpend zijn. Ze hangen af van de plaats en omvang van de beroerte en van de snelheid waarmee men ingrijpt. Verwittig dus meteen de hulpdiensten (112) als u of iemand in uw buurt de typische symptomen vertoont. Beroertes zijn de tweede meest voorkomende doodsoorzaak in Europa. Van degenen die het overleven, houdt zowat 30% er een ernstige mate van handicap aan over.