Dossier

Wat moet je doen bij een beroerte?

11 juli 2022
beroerte

Door snel in te grijpen bij een beroerte kun je iemand redden of toch de gevolgen ervan beperken. Bel dus meteen de hulpdiensten op het nummer 112 als je de tekenen herkent.

Hersenbloeding of herseninfarct

Een beroerte, ook wel cerebrovasculair accident of kortweg CVA genoemd, is een probleem in een hersenbloedvat. Er bestaan twee types: hersenbloedingen en herseninfarcten.

Bij een hersenbloeding scheurt of barst een hersenbloedvat open. Bij een herseninfarct verstopt een bloedprop daarentegen de bloedstroom. Als deze bloedprop in de hersenbloedvaten zelf is ontstaan, spreken artsen van een hersentrombose. Komt de bloedprop vanuit een ander deel in het lichaam, bijvoorbeeld het hart, dan hebben ze het over een hersenembolie.

Hersenbloedingen zijn zeldzamer dan herseninfarcten, maar wel vaker dodelijk. Het is immers gemakkelijker om een bloedprop op te lossen dan om een bloeding in de hersenen te stelpen.

Reageer snel met FAST

Een snelle reactie en behandeling zijn bij beide types cruciaal. De gevolgen van een beroerte kunnen immers erg ingrijpend zijn, en hangen af van de plaats en omvang van de beroerte en van de snelheid waarmee men ingrijpt. Beroertes zijn de tweede meest voorkomende doodsoorzaak in Europa. Van degenen die het overleven, houdt zowat 30 % er een ernstige mate van handicap aan over.

Verwittig dus meteen de hulpdiensten (112) als jijzelf of iemand in jouw buurt de typische symptomen vertoont. Met de FAST-test herken je de signalen.

 

Een scheve mond, een verlamde arm of been, en verstoorde spraak. Deze drie symptomen wijzen sterk op een beroerte. Bel meteen het noodnummer 112 als je een van deze tekenen herkent bij jezelf of bij iemand anders.

Beeldvorming is cruciaal bij de diagnose van een beroerte. Afhankelijk van het type beroerte is een andere behandeling nodig. Wordt er verkeerd ingegrepen, kan de situatie nog verder verergeren.

De behandelmogelijkheden bij een hersenbloeding zijn beperkter dan bij een herseninfarct. Revalidatie kan erg lang duren en begint het best al enkele dagen na de beroerte. Op een "stroke unit" kan men gespecialiseerde zorg verlenen.

In België overlijdt bijna de helft van de slachtoffers binnen het jaar. Van de patiënten die het overleven, houdt zowat 30 % er een ernstige mate van handicap aan over.

Hoe ouder je wordt, hoe hoger het risico op een beroerte. Aan je leeftijd kun je natuurlijk niets veranderen, maar er zijn andere risicofactoren die je wel kunt aanpakken of laten behandelen om een beroerte te helpen voorkomen.

Bij een miniberoerte zijn de aders slechts kort verstopt, waardoor er geen blijvende schade optreedt. In veel gevallen is zo'n TIA echter de voorbode van een echte, zwaardere beroerte, die zich al binnen de week kan voordoen. Ga dus zeker langs je arts, ook als de symptomen vanzelf weer overgaan.

Hoe sneller er wordt ingegrepen, hoe meer schade er kan worden voorkomen. Het is dus belangrijk om de signalen te herkennen. Doe de FAST-test en bel meteen de hulpdiensten op 112.