Dossier

Hoe houden we onze geneesmiddelen betaalbaar?

26 februari 2021
prijs van geneesmiddelen

De prijzen die farmaceutische firma's aanrekenen voor geneesmiddelen zijn onhoudbaar voor de gezondheidszorg. Als dit zo verder gaat, komt de terugbetaling van waardevolle behandelingen in gedrang. De overheid moet dringend maatregelen treffen om de spiraal van stijgende prijzen te doorbreken.

Inleiding

Farmaceutische bedrijven vragen steeds vaker buitensporige prijzen voor hun nieuwe producten. Dat is vooral zo bij medicijnen voor ernstige aandoeningen zoals kanker en zeldzame ziekten.

Te hoge druk op sociale zekerheid

Zulke hoge kosten wegen niet enkel op de patiënt, maar ook – en vooral - op onze sociale zekerheid. Het Christelijk Ziekenfonds gaf bijvoorbeeld aan dat het budget voor geneesmiddelen in 2018 met € 392 miljoen werd overschreden. In de periode tussen 2015 en 2018 werd meer dan één miljard euro meer uitgegeven voor geneesmiddelen dan begroot.

De uitdaging waar we voor staan, werd afgelopen jaar opnieuw erg duidelijk door het verhaal van baby Pia. Zolgensma, een behandeling voor de zeldzame spierziekte SMA waaraan Pia lijdt, kost immers 1,9 miljoen euro. Het is een behandeling van een nieuwe generatie, een zogenaamde gentherapie met een eenmalige toediening. Er zitten nog heel wat gelijkaardige behandelingen, met wellicht een gelijkaardig prijskaartje, in de pijplijn van de farmaceutische industrie.

Door die enorme prijzen, de hoge budgettaire impact en de druk op onze sociale zekerheid dreigen sommige waardevolle behandelingen in de toekomst niet of nog slechts beperkt terugbetaald te worden of zullen vervelende keuzen moeten worden gemaakt in andere beleidsdomeinen. Een evolutie die we zoveel mogelijk moeten proberen in te dijken.

Nog enkele voorbeelden
  • Spinraza: een medicijn voor patiënten met spinale musculaire atrofie, een zeldzame spieraandoening. Dit middel kost volgens de officiële prijslijst per spuit meer dan € 88 000. Na een intensievere opstartfase, heeft een patiënt er drie nodig per jaar.
  • Sovaldi: geneesmiddel voor de behandeling van hepatitis C, waarvoor de firma Gilead ruim € 52 000 vroeg voor een behandeling van drie maanden.
  • Opdivo: de vraagprijs van het farmabedrijf Bristol-Myers Squibb om een patiënt met Opdivo te behandelen voor gevorderde huidkanker, komt gemiddeld neer op ruim € 57 000 voor zes maanden. Sommige patiënten moeten een jaar of zelfs langer worden behandeld, met een navenante rekening van meer dan € 100 000.
  • Kymriah: dit geneesmiddel wordt ingezet voor de behandeling van verschillende bloedkankers. In ons land vraagt de firma Novartis maar liefst € 340 000 voor de behandeling van één patiënt. Bovendien zouden de kosten voor de toediening ervan per patiënt eveneens hoog oplopen. Dit medicijn valt onder de relatief nieuwe categorie van de celtherapieën. Het gaat in principe om een eenmalige behandeling. Meer informatie vind je op deze pagina.

Waarom zijn deze geneesmiddelen zo duur?

  • Hoe bepalen fabrikanten hun prijzen? Farmaceutische bedrijven houden hun lippen op elkaar over de exacte kosten van de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. Ze eisen ook geheimhouding over de concrete afspraken die ze maken met overheden bij terugbetaling van nieuwe dure geneesmiddelen. Waarom?

Prijzen ontsporen, maar tegelijk blijft het wachten op medicijnen voor prangende noden. Waar blijven die nieuwe antibiotica, geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer en tegen kankers met een slechte prognose? En zelfs voor een vaccin en geneesmiddel tegen COVID-19 hadden we bij het begin van de pandemie veel verder kunnen staan. Firma’s hadden hier na vorige uitbraken meteen werk van kunnen maken. Maar investeren in een product waarvan niet zeker is wanneer en hoeveel geld het zal opbrengen, is een risico dat veel farmaceutische bedrijven liever niet nemen. Een potentiële uitbraak brengt immers geen geld in het laatje.

Dat het zo niet verder kan, is duidelijk. Lees wat de overheid volgens ons moet doen om ons geneesmiddelengebruik betaalbaar te houden.

Wij ondernamen reeds heel wat inspanningen om deze problematiek op de politieke agenda te zetten. Enkele flagrante misbruiken klaagden we aan bij de Mededingingsautoriteit. Bekijk hier een overzicht van onze vroegere acties