Dossier

Hoe houden we onze geneesmiddelen betaalbaar?

26 februari 2021
prijs van geneesmiddelen

De prijzen die farmaceutische firma's aanrekenen voor geneesmiddelen zijn onhoudbaar voor de gezondheidszorg. Als dit zo verder gaat, komt de terugbetaling van waardevolle behandelingen in gedrang. De overheid moet dringend maatregelen treffen om de spiraal van stijgende prijzen te doorbreken.

Onze aanbevelingen

Samen met Kom op tegen Kanker en Dokters van de Wereld, stelden we beleidsaanbevelingen op rond tien thema's. Hieruit selecteerden we samen 10 prioriteiten waar in de volgende legislatuur volgens ons werk van gemaakt moet worden. Wij polsten vervolgens in maart 2019 naar jouw mening over deze aanbevelingen. De resultaten daarvan zie je bij ieder voorstel.

Voorstel 1: publieke financiering van onderzoek
De overheid moet meer geld uittrekken om onderzoek te financieren dat de farmaceutische industrie niet uitvoert. Het gaat bijvoorbeeld om klinische tests om geneesmiddelen te ontwikkelen voor ziektes waarvoor bedrijven verwachten weinig of geen winst te kunnen maken.
Voorstel 2: steun aan nieuwe initiatieven

Er bestaan verschillende ideeën en kleinschalige initiatieven om geneesmiddelen op een andere manier te ontwikkelen. Europa moet initiatieven die beloftevol zijn in de praktijk brengen. Ze kunnen immers zorgen voor geneesmiddelen die beter beantwoorden aan onze noden én betaalbaar zijn.

Jouw mening

 
Voorstel 3: verdeling van budget volgens medische noden

De overheid pompt heel wat geld in universitair onderzoek, dat mee aan de basis ligt van nieuwe geneesmiddelen. In de verdeling van het geld over de verschillende onderzoeksdomeinen moeten de belangrijkste gezondheidsproblemen eerst komen. Hiertoe moet een ranglijst opgesteld worden, waarbij ook burgers en patiënten gehoord worden.

Jouw mening

 
Voorstel 4: voorwaarden voor financiering van onderzoek

De overheid moet meer voorwaarden opleggen bij het toekennen van geld voor biomedisch onderzoek aan de industrie en onderzoeksinstellingen zoals universiteiten. Zo moet ze ervoor zorgen dat geneesmiddelen die ontwikkeld werden op basis van onderzoek betaald met ons belastinggeld, voor alle patiënten ter wereld beschikbaar zijn aan een betaalbare prijs.

Jouw mening

 
Voorstel 5: de overheid moet slimme keuzes maken

De middelen van de overheid zijn beperkt. Daarom moet ze slimme keuzes maken. Dat betekent dat ze soms moet beslissen een geneesmiddel niet terug te betalen, bijvoorbeeld wanneer dit nieuwe geneesmiddel niet duidelijk beter is dan wat al bestaat en de prijs erg hoog is.

Jouw mening

Voorstel 6: meer inspraak bij beslissingscriteria voor terugbetaling

Overheden gebruiken bepaalde criteria om te beslissen over terugbetaling van geneesmiddelen, zoals het effect dat een geneesmiddel heeft op bv. verlengen van het leven. Bij het bepalen van deze beslissingscriteria moet de overheid rekening houden met de voorkeuren van de burgers.

Jouw mening

 
Voorstel 7: meer internationale samenwerking

Elk land onderhandelt nu apart met farmaceutische firma’s over de prijs en terugbetaling van geneesmiddelen. De Europese lidstaten moeten meer hun krachten bundelen om samen te onderhandelen. Zo kunnen ze meer gewicht in de schaal leggen.

Jouw mening

Voorstel 8: dwanglicenties moeten worden toegepast indien nodig

De overheid moet dwanglicenties toepassen als de volksgezondheid in gevaar is, bijvoorbeeld wanneer een geneesmiddel zo duur is dat de overheid het niet kan betalen. Dat betekent dat een ander bedrijf de toestemming krijgt om een bepaald medicijn te maken en te verkopen, ook al is het niet de eigenaar van het octrooi. Het farmaceutisch bedrijf dat eigenaar is van het octrooi speelt het niet kwijt: deze behoudt het octrooi en krijgt een redelijke som geld voor zijn geneesmiddel.

Jouw mening

 
Voorstel 9: einde aan geheime prijskortingen

België moet - samen met de andere landen binnen Europa - komaf maken met de gewoonte om geheime prijskortingen te onderhandelen bij terugbetaling van geneesmiddelen. Dit systeem houdt de hoge prijzen mee in stand en maakt democratische controle op de besteding van belastinggeld onmogelijk.

Jouw mening

Voorstel 10: transparantie over kost en ontwikkeling van geneesmiddelen

Overheden moeten farmaceutische firma’s verplichten om hen klaarheid te bieden over de kost voor onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen. Deze kost is immers één van de belangrijke elementen om een faire prijs te bepalen voor een geneesmiddel.

Jouw mening