Nieuws

Symposium over noodzakelijke geneesmiddelen tegen redelijke prijzen

08 november 2018
Symposium

De prijzen van nieuwe geneesmiddelen, bijvoorbeeld voor kankerbestrijding, blijven stijgen. Daardoor nemen de kosten voor de maatschappij fors toe en kunnen andere waardevolle behandelingen niet worden terugbetaald. Op 8 november organiseren drie organisaties, waaronder wij, een symposium over de vraag: hoe houden we onze geneesmiddelen betaalbaar?

De prijzen die de grote farmaceutische bedrijven vragen voor nieuwe geneesmiddelen gaat sinds enkele jaren in stijgende lijn. Het vormt een bedreiging voor het systeem van solidaire ziekteverzekering. Dringend noodzakelijke medicijnen laten op zich wachten terwijl minder ernstige kwalen soms door een handvol verschillende geneesmiddelen kunnen worden genezen.

De overheid moet reageren en zich sterker opstellen in de onderhandelingen met farmabedrijven over prijzen en terugbetalingen. Ook moeten er alternatieve modellen worden opgezet voor de ontwikkeling van geneesmiddelen waar de bevolking nood aan heeft, en dat tegen een redelijke prijs.

Betaalbare medicijnen op de politieke agenda

Samen met Kom op tegen Kanker en Dokters van de Wereld willen wij de politieke partijen sensibiliseren voor deze problematiek door een symposium te houden op 8 november 2018. Daar zullen ze in debat gaan met academici en gezondheidsexperts over onze beleidsaanbevelingen.

Hieronder staan onze belangrijkste voorstellen.

Ontwikkel geneesmiddelen op een andere manier

Het huidige systeem om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, is mee verantwoordelijk voor de erg hoge kostprijzen van medicatie. Het patent creëert een monopolie, wat een hoge prijs mogelijk maakt. Daarnaast gebeurt op sommige domeinen te veel onderzoek, terwijl er voor commercieel minder interessante ziektes te weinig geneesmiddelen worden ontwikkeld. 

Door die beperkingen is het noodzakelijk om geneesmiddelen op een alternatieve manier te gaan ontwikkelen. Het gaat hier om directe steun aan onderzoek, ondersteuning van organisaties die op een meer transparante en meer behoefte gestuurde manier geneesmiddelen ontwikkelen. Het is ook mogelijk om  een beloning uit te reiken aan producenten  van nieuwe waardevolle geneesmiddelen of een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling ervan. 

Koppel voorwaarden aan publieke financiering van onderzoek

Vandaag pompt de overheid al heel wat geld in academisch onderzoek dat aan de basis ligt van nieuwe geneesmiddelen. De maatschappij betaalt zo dubbel: een eerste keer via investeringen in onderzoek, een tweede keer via de terugbetaling van de ziekteverzekering.

De publieke financiers moeten daarom voorwaarden opleggen die garanderen dat de nieuwe geneesmiddelen waaraan ze hebben bijgedragen, voor een aanvaardbare prijs beschikbaar zijn voor iedereen die ze nodig heeft. Daarnaast moeten fondsen worden toegekend in functie van de grootste medische en maatschappelijke noden.

Een sterkere overheid bij onderhandelingen over prijzen

De Europese lidstaten moeten hun krachten bundelen. Beslissen over de prijszetting en terugbetaling van geneesmiddelen kan niet langer op nationaal niveau. Het systeem van geheime kortingen die farmabedrijven toekennen aan elk land afzonderlijk, moet stoppen. Wanneer er samen onderhandeld wordt, gaat het om een grotere markt en kunnen de overheden meer gewicht in de schaal leggen.

Meer info

In ons dossier over betaalbare geneesmiddelen vind je gedetailleerde informatie over de problematiek en uitleg bij onze beleidsvoorstellen.

Naar het dossier